Vabad töökohad

Frame 66
Tallinna Läänemere Gümnaasium võtab konkursi korras tööle õpetajaid. Meie juures ootavad Sind uudishimulikud õpilased, ühtehoidev ja sõbralik kollektiiv, huvitav ja vaheldusrikas töö, professionaalse arengu võimalused, toredad ühisüritused.
 
Keda me otsime?
• Inglise keele õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../talli.../inglise-keele-opetaja-pohikool...
• Loodusainete õpetaja (bioloogia, geograafia): https://cv.ee/.../loodusainete-opetaja-bioloogia...
• Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../tehnoloogiaopetuse-opetaja-pohikool...
• Käsitöö- ja kodunduse õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../kasitoo-ja-kodunduse-opetaja-pohikool...
• Kehalise kasvatuse õpetaja (algkool, põhikool): https://cv.ee/.../kehalise-kasvatuse-opetaja-algkool...
• Eesti keele kui teise keele õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../eesti-keele-kui-teise-keele-opetaja...
• Muusikaõpetaja (algkool, põhikool): https://cv.ee/.../tall.../muusikaopetaja-algkool-pohikool...
 
 
Kõik meie tööpakkumised asuvad siin.