Kuulutused

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Koolimaja lahtiolekuajad 2024.a suvevaheajal

Koolipere on kollektiivpuhkusel 1.07- 31.07.2024
Kooli kantselei töötab ajavahemikul 6.-18.08.2024 kell 9-15.00
Valvuri telefoninumber 675 0585.
Loe edasi

Vastuvõtt 10. klassi (24./25.õppeaasta)

Ootame 9. klasside õpilasi, kes on edukalt läbinud eelintervjuu ja täitnud Tallinna Läänemere Gümnaasiumi vastuvõtutingimused, alltoodud dokumentidega

10. klassi registreerima:

 • 21. juunil kell 09.00-13.00
 • 25. -28. juunil kell 09.00-15.00

Dokumendid võtab kooli sekretär vastu nimetatud päevadel ja kellaaegadel.

Lisainfo telefonil 6750581.

Nõutavad dokumendid:

 • vormikohane taotlus (LISA 3) (leitav vastuvõtukorra LISADES, täidab lapsevanem)
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (tunnistus ja hinneteleht);
 • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
 • vanema isikut tõendav dokument;
 • tervisekaardi väljavõte (õpilastele väljastpoolt Tallinna)
Loe edasi

Keelekümbluslaager suvel

Head lapsevanemad!

Eesti keele õppe võimalus suvel!

Tallinna Läänemere Gümnaasium ja MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus korraldavad 8-19 õpilastele keelekümbluslaagri, mille eesmärk on arendada Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilaste eesti keele oskust. 

Laager toimub Pärnu linna Jõõpre Koolis 29. juuli - 2. august 2024.

Laagris toimub vähemalt 75% tegevustest eesti keeles ja laagri tegevusjuhendajatena on kaasatud nii Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kui ka muude koolide õpetajad. Laager toimub projekti Suvekool Audrus 2024 osana ja laagris osalevad nii eesti keelt emakeelena kõnelevad lapsed kui ka eesti keelt teise keelena õppivad lapsed.

Täpsem info ja registreerimine: suvekoolaudrus.ee/ru/языковое-погружение-2024/ 

Registreerimine toimub siin: LINK

Kontakt: laager@suvekoolaudrus.ee / suvekool@suvekoolaudrus.ee (MTÜ sekretär Galina Gavrilova)

Loe edasi

Koolimaja on koolivaheajal

Koolimaja on koolivaheajal 22.-26.04.2024 a avatud:

- esmaspäevast - neljapäevani 8.00-21.00;
- reedel suletud

Loe edasi

Vastuvõtt 10. klassi (2024/25. õppeaasta)

Frame 67

Algab 10. klassi kandidaatide registreerimine. Kandideerimiseks tuleb täita registreerimisvorm, mis avatakse kooli veebilehel 3. -21. aprillini 2024. a. Vestlused kandidaatidega toimuvad aprilli lõpus-mai alguses, millest teavitatakse kandidaate täiendavalt e-posti teel.

Registreerimine on siin.

Infotelefon: +372 675 0581 (koolisekretär)

Loe edasi

Eelkool 2024/25.õppeaastal

Lugupeetud lapsevanemad!

Registreerimine eelkooli on lõpetatud. Kui olete registreerimisega hilinenud, on teil võimalus panna laps kirja ootejärjekorda: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLh8ZgFCyZhGFd6LvfQ8F8adLfgVSSvajsesxN8AgeFy1Tg/viewform?usp=sf_link

Juhul, kui mõni lapsevanem keeldub kohast, võtab sekretär ühendust lapsevanemaga ootejärjekorrast.

Rühmad alustavad tööd septembris ja lõpetavad aprillis, tunnid algavad kella 16.00 paiku ja õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

NB! 5-aastaseid lapsi Tallinna Läänemere Gümnaasium eelkooli ei registreeri! 2024.a 1. oktoobriks laps peab saama kuueaastaseks.

Lapsevanem saab esmase kinnituse registreerimise kohta e-maili teel mai kuu jooksul. Lõplik eelkooli nimekirjadesse sisse kandmine toimub augustis peale lastevanemate koosolekut, kus antakse informatsiooni eelkooli tööajast ja sõlmitakse leping lapsevanema ja kooli vahel.

Loe edasi

Koosolek koolieelikute lapsevanematele, kelle lapsed lähevad 1.klassi 2024-2025. õa

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed käivad meie gümnaasiumi eelkoolirühmades!

Ootame teid 12. veebruaril kell 16.00 koosolekule, mis toimub kooliaulas.

PÄEVAKORD

 1. Registreerimine 1.klassi

 2. Kooli spetsialistide soovitused  (logopeed, psühholoog, kooliõde)

Loe edasi

Immuniseerimiskava HPV muutmine

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 1. veebruarist muutub immuniseerimiskava HPV vaktsineerimise osas:

 • HPV vaktsineerimisskeem muutub ühedoosiliseks;
 • HPV vastast vaktsineerimist võimaldatakse tasuta kõikidele 12-14-aastastele poistele ja tüdrukutele;
 • võimaldatakse tasuta vaktsineerimine ka kõigile 15-18-aastastele noortele, kes pole varem HPV vaktsiinidoosi saanud.
Loe edasi

Koolimaja lahtiolekuajad 2023 talvekoolivaheajal

Koolimaja lahtiolekuajad koolivaheajal:
21.12.2023 - koolimaja ja kantselei avatud 8.00-16.00
22.-26.12.2023 - koolimaja suletud (kaugtöö)
27.-.29.12.2023 -  koolimaja avatud 9.00-15.00
30.12-02.01.2024 - koolimaja suletud  (kaugtöö)
3.-5.01.2024 - koolimaja ja kantselei avatud 9.00-15.00

Loe edasi

Õppetöö 18. ja 20. septembril

Kallis koolipere! Esmaspäeval, 18.septembril osalevad 8.-9. klasside õpilased (v.a eriklassid) Maailmakoristusepäeval ning saavad uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi väljaspool kooli. Info täpse päevakava kohta saavad klassid klassijuhatajatelt. Toitlustamist sel päeval ei toimu. Kõik 7.klasside õpilased sooritavad 18.septembril riikliku tasemetöö vene keeles ning tulevad kooli erigraafiku järgi, mille teeb õpilastele teatavaks klassijuhataja. Peale tasemetöö lõppu õpilased söövad ning lähevad koju. Kolmapäeval, 20.septembril osalevad 5.-6.klasside õpilased Maailmakoristusepäevalning saavad uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi väljaspool kooli. Info täpse päevakava kohta saavad klassid klassijuhatajatelt. Toitlustamist sel päeval ei toimu. Kõik 4.klasside õpilased sooritavad 20.septembril riikliku tasemetöö vene keeles ning tulevad kooli erigraafiku järgi, mille teeb õpilastele teatavaks klassijuhataja. Peale ... Loe edasi

Huvide- ja spordilaat 2023

8. septembril ajavahemikus 10:00-12:30 toimub meie koolihoovis traditsiooniline huvide- ja spordilaat, kus tutvustatakse koolis ning Lasnamäel tegutsevaid huvi- ja spordiringe.
Laadal on võimalik osaleda töötubades, meisterklassides, vaadata erinevate ringide esinemisi, kuulata kontserti, mängida aktiivseid mänge.
Laadale on oodatud kõik 1-8. klasside õpilased, õpetajad ning lapsevanemad.
9, 10 ja 12.klasside õpilased sel päeval õpivad (neil toimub 5 tundi tunniplaani järgi), kuid saavad laada külastada vahetundide ajal. 11. klass tegeleb sel päeval laada korraldamise ja läbiviimisega. Toitlustamist sel päeval ei toimu, PPR ei tööta.
8. september 2023 Instagram
Loe edasi

Toredat 1. septembri!

Kallis koolipere! Soovime head uut kooliaastat ja kibeleme jagama häid uudiseid. Suve jooksul on meie sõbraliku kooliperega liitunud aktiivsed ja huvitavad inimesed, kes on innuga töösse sukeldunud. Tänu nendele uutele õpetajtele oleme juba alustanud ettevalmistusi üleminekuks eestikeelsele õppele. Sellest aastast hakatakse esimeses, teises ja kolmandas klassis eesti keeles õpetama kehalist kasvatust, muusikaõpetust, joonistamist ja tööõpetust. Anname endast parima, et lapsed suudaksid programmi edukalt omandada. Koolis on toimunud palju muutusi, mille kohta saate täpsemalt teada koosolekutel. Näiteks saab meie hoone peagi väikese juurdeehitise, mille tulemusena tekib rohkem kaasaegseid ruume ühes vahetuses õppimiseks. Samuti on ümber kujundatud garderoob ja algavast õppeaastast on ... Loe edasi

Õpikute ja töövihikute kilekaante müük 2023

Õpikute ja töövihikute kilekaante müük toimub 01.09 kell  9.00 - 14.00 halva ilma korral koolimaja raamatukogus, hea ilma korral õues, 05.09 kell   10.00 - 14.00 kooli raamatukogus. Kilekaaned on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalile. Võimalik osta ka lahtiselt. Kilekaane hind on 1.10 EUR. Arveldamine kaardiga ja sularahas. Lisainfo tel: 55 651 481.
Komplektide hinnad on järgmised:
TAVAKLASS KEELEKÜMBLUS
1.klass 16.50 14.30
2.klass 15.40 17.60
3.klass 23.10 27.50
4.klass 18.70 18.70
5.klass 17.60 14.30
6.klass 22.00 18.70
7.klass 16.50 18.70
8.klass 18.70 19.80
9.klass 18.70 15.40
10.klass 13.20
11.klass 17.60
12.klass 9.90
Loe edasi

Koolimaja lahtiolekuajad vaheajal (suvi 2023)

Koolipere on kollektiivpuhkusel 3.07- 6.08.2023
Kooli kantselei töötab ajavahemikul 7.-18.08.2023 kell 9-15.00
Valvuri telefoninumber 675 0585.
Loe edasi

Eelkool 2023/24.õa

Registreerimine eelkooli 2023/24.õa on suletud. Hea lapsevanem, võite kasutada ootejärjekorra linki:
 
Регистрация в подготовительные классы завершена.Уважаемые родители, если вы не успели зарегистрировать своего ребёнка, можете воспользоваться очередью ожидания:
Loe edasi

Eesti keele õppe võimalus suvel!

Tallinna Läänemere Gümnaasium ja MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus korraldavad 8-19–aastastele õpilastele keelekümbluslaagrimille eesmärk on arendada Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilaste eesti keele oskust.

Laager toimub Pärnu linna Jõõpre Koolis 31. juuli - 4. august 2023.

Laagris toimub vähemalt 75% tegevustest eesti keeles ja laagri tegevusjuhendajatena on kaasatud nii Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kui ka muude koolide õpetajad. Laager toimub projekti Suvekool Audrus 2023 osana ja laagris osalevad nii eesti keelt emakeelena kõnelevad lapsed kui ka eesti keelt teise keelena õppivad lapsed.

Täpsem info ja registreerimine: http://suvekoolaudrus.ee/ru/keelekumbluslaager2023/

Loe edasi

Eelkool 2023/2024 õppeaastal

Eelkoolirühma astumiseks taotluse esitamise periood: 01.03.2023-28.04.2023. Registreerimine toimub elektrooniliselt, koduleheküljel avatakse 2 registreerimisvormi – üks on vene õppekeelega rühma (sobib vene õppekeelega lasteaias käivatele lastele) ja teine keelekümblusrühma (sobib eesti õppekeelega lasteaias käivatele lastele). Palume valida ja täita ainult 1 vormi. Tallinna Läänemere Gümnaasiumis toimib varase keelekümbluse programm. Eelkooli rühmade täitumisel suletakse registreerimine varem. Rühmad alustavad tööd septembris ja lõpetavad aprillis, tunnid algavad kella 16.00 paiku ja õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Need lapsevanemad, kes ei jõua õigel ajal esitada taotlust, jäävad ootejärjekorda ja laps võetakse eelkoolirühma vabanenud kohtade olemasolul. ... Loe edasi

Koosolek koolieelikute lastevanematele, kelle lapsed lähevad 1.klassi 2023/24.õa

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed käivad meie gümnaasiumi eelkoolirühmades!

Ootame teid 13. veebruaril kell 16.00 koosolekule, mis toimub kooliaulas.

PÄEVAKORD

 1. Registreerimine 1.klassi

 2. Kooli spetsialistide soovitused  (logopeed, psühholoog, kooliõde)

Loe edasi

Koolimaja lahtiolekuajad vaheajal


Koolimaja on kinni:
 • 23.12.2022
 • 30.12.2022
 • 02.01.2023
Koolimaja on avatud:
 • 21.12 al 15.00
 • 22.12  al 9-16.00
 • 27.-29.12.2022 al 9-15.00
 • 03.-06.01.2023 al 9-15.00
Valvuri telefoninumber: 675 0585
Kantselei lahtiolekuajad:
 • 22.12  al 9-15.00
 • 27.-29.12.2022 al 9-15.00
 • 30.12.2022 kaugtöö
 • 02.01.2023  kaugtöö
 • 03.-06.01.2023 al 9-15.00
Loe edasi

Viimane eelkoolirühma tund 2022

Lugupeetud koolieelikute vanemad!
Viimane eelkoolirühma tund enne jõuluvaheaega toimub esmaspäeval, 19. detsembril.
Esimene pühadejärgne tund toimub esmaspäeval, 09.01.2023.
Loe edasi

Eesti keele riiklik tasemetöö 4. ja 7.klasside õpilastele


28.septembril 2022 toimub eesti keele riiklik tasemetöö 4. ja 7.klasside õpilastele.
Tasemetöö on elektrooniline, toimub Eksamite infosüsteemis EIS ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 

4.klasside õpilased: kirjalik osa 8.00 - 8.45, seejärel on suuline osa vastavalt õpilaste graafikule kuni 10.40.

8.klasside õpilased: kirjalik osa 11.00 - 12.00, seejärel on suuline osa vastavalt õpilaste graafikule kuni 14.00.

Peale suulist osa lähevad õpilased koju.Toitlustamist sel päeval ei toimu. 


28.septembril 2022 on 5., 6. ja 8. klassidel juhendatud iseseisev õpe. Õpilased on kodus ja sooritavad aineõpetajate poolt e-koolis antud ülesanded.


Loe edasi

Tähtis info kooli juhtkonnalt

Head lapsevanemad!

Uus kooliaasta on alanud. Meie kõigi ühine eesmärk on hoida kool avatuna. Et saaksime
kontaktõpet jätkata, peame olema vastutustundlikud ja järgima ühiseid kokkuleppeid. Hetkel
on koroonaviiruse levikuga seotud olukord kontrolli all ja ei ole otsest vajadust regulaarselt
kogu koolipere kiirtestida. Lähiajal anname igale õpilasele kaasa ühe paki kiirteste, mida
peaks jätkuma kuni oktoobri lõpuni. Teste tuleb kasutada haigestumise sümptomite
ilmnemisel.

Tuletame meelde, et testid on mõeldud ainult õpilastele!

Haigustunnuse korral tuleb koju jääda, isegi kui test on negatiivne. Vajadusel tuleb
pöörduda perearsti poole. Haigussümptomitega positiivse kiirtesti saanul jääda koju kuni
tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks. ... Loe edasi

Õpikute ja töövihikute kilekaante müük

Õpikute ja töövihikute kilekaante müük toimub koolimajas 6.09 kell 8.00 - 12.00  Kilekaaned on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalile ning komplekt sisaldab terve õppeaasta kilekaasi. Võimalik osta ka lahtiselt. Kilekaane hind on 1 EUR. Arveldamine kaardiga ja sularahas. Kilekaaned saab osta ainult õpilane (kilekaante müük on ainult õpilaste jaoks). Lisainfo tel: +372 55 651 481. Hinnakiri on järgmine:                                  V ja G 1.klass       14.-          13.- 2.klass       14.-   ... Loe edasi

Huvialade- ja spordilaat 2022

02.09.2022 (reedel) toimub huvialade- ja spordilaat koolihoovis (halva ilma korral koolimajas).

Kellaaeg:

Kell 9:30 - 10:30 – 1-2.klassid
Kell 10:30 - 11:45 – 3-4.klassid
Kell 11:45 - 13:00 – 5-9.klassid

Sellel päeval toimub koolis ainult huvialade- ja spordilaada üüritus.

Ярмарка2

Loe edasi

Uudised

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ja Kihnu lasteaia koostöö

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ja Kihnu lasteaia koostöö

Aasta kõige pimedamal ajal ootab igaüks midagi. Kes päkapikke, kes valget lund, kes hoopiski hinge rahu ja vaikust. Aga me kõik ootame, sest jõulud on eriline ootuse aeg.    Jõulud on tõepoolest aasta kõige maagilisem aeg. See on siis, kui pere, sõbrad ja lähedased saavad kokku, et tähistada ja üksteisega aega veeta.   Jõulud on heategude aeg. Heategevus on meile südameasi, eriti just jõulude ajal. Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 1.c ja 1.k õpilased koos oma klassiõpetajate Anna Holina ja Jelizaveta Kurašovaga käisid Tallinna Kihnu lasteaias külas. Koos Tuulekildude ja Kivikildude rühmade lastega meisterdati jõulukaarte Iru Hooldekodu elanikkude jaoks.    Loodame, et nende kaartidega teele saadetud head soovid...Loe edasi

Konkurss "Oleme kui päike"

Konkurss "Oleme kui päike"

1.aprillil 2023 osales 11.klassi õpilane Aleksandr Uskov edukalt noorte etlejate konkursil "Oleme kui päike", mis toimus Raekojas. Konkursist võtsid osa lapsed ja noored vanuses 7 - 18 ning osalejad olid Saksamaalt, Prantsusmaalt ning Eesti linnadest (Tallinn, Narva, Toila). Konkursi eesmärk oli näidata luule ilu - kõlasid luuletused eesti, vene, saksa ja prantsuse keeles. Aleksandr luges kaks Igor Severjanini luuletust: vene keeles "Бывают дни" ja eesti keeles "Toila". Etlejate konkurssi toetasid Tallinna Linnavalitsus, Teadus- ja Haridusministeerium, Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital. Loe edasi

Playback Show 2022

Playback Show 2022

3.juunil toimus taaskord üle pika aja keelekümblusklasside algkooli Playback Show. Seekord olid esitajad valitud väga lähedalt- armsalt Eestimaalt. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada lastele Eesti pop-muusikat. Artistid, keda klassid vahvalt jäljendasid, olid Liis Lemsalu ja Stefan, Reket, Jüri Pootsmann ja Elina Born, Karl- Erik Taukar, Urban Symphony, Trad.Attack! ja üllatusesinejana Curly Strings.  Kõiki esinemisi hindas auväärt ja õiglane žürii. Jagati uhked rändkarikad. Iga klass sai kommikoti, diplomi ja karika oma kategoorias - Nunnu täht, Loov täht, Stiilne täht, Täiuslik täht, Rõõmus täht ja Särav täht.  Tore, et üritusele oli tulnud nii palju kaasaelajaid. Nii mõnigi osaleja leidis endale uue lemmikartisti, kelle teisigi lugusid nüüd...Loe edasi

Talgude päev 2022

Talgude päev 2022

7. mail 2022 korraldas Tallinna Läänemere Gümnaasium, mis toetab iga-aastast kevadist talgut Lasnamäel Heategevuspäeva raames, kooli territooriumil koristustalgud, kus osales umbes 100 inimest. Kell 10:00 jagunesid õpilased ja õpetajad 6 rühma. Bioloogia- ja geograafiaõpetajate J. Dotsenko ja A.Nikolajeva juhtimisel rajasid poisid uued lillepeenrad, istutasid lilli, külvasid muru, pügasid põõsaid ja koristasid umbrohtu. Tööriietes poisid värvisid aeda või õigemini värskendasid selle värvi. Eraldi rühm kogus prügi kooli territooriumil. Selles tegevuses oli tugev toetus ja meeskonnatöö, sest poisid vahetasid või aitasid aeg-ajalt üksteist. Traditsiooniliselt osalesid koristustöödel ka õpilasesinduse liikmed. Eraldi tuleb mainida 9.A, 9.B ja 9.D klassi õpilasi, kes peaaegu täies koosseisus tulid koristuspäevale ja...Loe edasi

KiVa nädal

KiVa nädal

Alates 2021-22. õppeaasta algusest osaleb Tallinna Läänemere Gümnaasium KiVa programmis. Tegemist on Soome Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programmiga, mille eesmärk on vähendada koolikiusamist ja füüsilist vägivalda.   2.-6. mail toimus meie koolis toimus KIVA nädal. Igale klassile korraldati üks tund, mida juhtis nende õpetaja, et õpetada õpilastele, kuidas koolis käituda, nii et kiusamisele ei oleks meie klassides kohta.  Kaks 8. E klassi õpilast, kes võtsid tänavu oma loovtööde teemaks „Kiusamine“, pidasid oma klassikaaslastele tunni. Teiste klasside lapsed koostasid plakateid teemal: „Õpilaste/klasside head teod“. Esmaspäeval, 2. mail toimus kõikidele klassidele aktiivne tunnivaheaeg, kus õpilased said liikuda ja end päevaks energiaga täiendada.   4. mail...Loe edasi

Viimane koolikell 2022

Viimane koolikell 2022

22. aprillil toimus Oscarite auhinnatseremoonia ja kõlas Läänemere Gümnaasiumi kaheteistkümnendate klasside viimane koolikell.  Esmaspäevast neljapäevani koolis peetud lapsepõlvepäevad olid eelmänguks Oscarite auhinnatseremoonia pidustustele. Nädala jooksul toimusid aktiivsed tunnivaheajad ja  tantsupausid. Õpilasesindus kaunistas tulevaste lõpetajate jaoks originaalse lapsepõlvefotode ala.  Reedel liitusid kogu kooli õpilased lapsepõlvenädalaga. See oli originaalne, värviline ja lõbus kingitus 12. klasside õpilastele ja ühtlasi kooli 33. sünnipäevaks. 22. aprillil algas peamine pidu. Kooli sissepääsu juures tervitas koolilõpetajaid ja külalisi “Tere tulemast“ silt. Pidulikult kaunistatud fuajees filmisid reporterid Oscari-stiilis mitte ainult külalisi ja selle päeva staare, vaid esitasid ka küsimusi. Aulas olid kõik kohtumised otse eetris.  Kell 14.00 kutsuti pidulike fanfaaride saatel...Loe edasi

Tallinna noorte osaluskohvik “Noorte Tallinn”

Tallinna noorte osaluskohvik “Noorte Tallinn”

13. mail toimus Tallinna Läänemere Gümnaasiumis Tallinna noorte osaluskohvik “Noorte Tallinn”. Üritus oli korraldatud Tallinna päevade raames Tallinna Haridusameti ning Tallinna Noorte linnavolikogu poolt. Osaluskohvik oli kohtumiskohaks noortele, kes pole linna tuleviku suhtes ükskõiksed. Arutluse all oli 3 teemat: vaimne tervis, roherohke linnaruum ja õppekeskkonna digitaliseerimine. Kõik mõtted, mis olid osaluskohvikul korjatud, analüüsitakse ja estitatakse otsustajatele! Loe edasi

Tallinna etteütlus 2022

Tallinna etteütlus 2022

Tallinna etteütlust korraldatakse Tallinna päeva ürituste raames juba 10. korda. Selle aasta etteütlus keskendus Raekoja platsi ja Raeapteegi rikkalikule 700-aastasele ajaloole. Meie gümnaasiumi üksteist vaprat 9. ja 10.klassi õpilast panid ka oma teadmised proovile. Etteütluse tekst polnud kerge, kuid tore oli pärast ise vigu otsida ja õpetajate seletusi kuulata. Loe edasi

Võrkpalli sõprusmäng

Võrkpalli sõprusmäng

Teisipäeval, 24.mail, meie koolis toimus sõpruskohtumine võrkpallis meie kooli ja Pirita Majandusgümnaasium õpilasvalitsuste poolt. kõik kes soovisisd said mängule kaasa elada. Mõlema kooli õpilased olid omavahel segatud ühendtiimidesse, seega võitjaid ega kaotajaid meie mängus ei olnud. me veetsime toredalt aega ning saime palju positiivseid emotsioone ning uut kogemust. Loe edasi

8.V ja 8.G klasside reis Soome

21.04.2022 külastasid Soomet meie kooli 8.V ja 8.G klassi õpilased koos õpetaja Aleksandra Nikolajevaga.  Helsingisse jõudes tutvusid lapsed linnaga. Huvitav oli kuulda tuule häält läbi Sibeliuse monumendi torude. Seejärel külastasid nad Fazeri šokolaadivabrikut, kus said teada ettevõtte ajaloost, ettevõtte loomisest ja arengust ning maitsesid kõiki parimaid šokolaadikomme. Reis lõppes Helsingi Linnamuuseumi ja Sinebrychoffi kunstimuuseumi külastamisega. Laste sõnul oli reis hea ja lõbus.Loe edasi

Ülemaailmne tervisepäev

7. aprillil 2022 tähistas Läänemere Gümnaasium ülemaailmset tervisepäeva. Selle aasta teema oli „Meie planeet - meie tervis“. Üha enam saame teada, et keskkonnaprobleemid on suurimaks ohuks inimeste tervisele. Igal aastal tuletab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) meile meelde kehalise aktiivsuse kui tervisliku eluviisi põhikomponendi tähtsust, mis hõlmab igasugust liikumist: kõndimist, tantsimist või sportimist. Sel päeval toimusid kooli spordisaalides tantsupausid ja aktiivsed mängud: „jahimees“, rahvastepall ja võrkpall vanematele õpilastele. Aktiivne ajaviide aitas lastel mõtlemiskoormusest vabaneda, puhata ning saada jõudu ja entusiasmi õpingute jätkamiseks. Päeva jooksul oli kõigil võimalus kontrollida kooliõe juures veresuhkrut ja vererõhku. Kuigi seda päeva tähistatakse üks kord aastas, pakub meie kool õpilastele võimalust veeta oma vahetunnid füüsiliselt võimalikult aktiivselt...Loe edasi

Palju õnne kooli sulgpallimeeskonnale võidu puhul!

15. veebruaril 2022 toimus Tallinna sulgpallivõistlus. Tallinna Läänemere Gümnaasiumi esindasid Kristall Fedenko (8.В klass), Jaroslav Belkin (8.D klass) ja Aleksandr Linnamägi (5.D klass). Meeskonnavõistluses olid poisid tugevad ja said esikoha. Täname meie kooli sportlasi silmapaistva saavutuse eest! Täname võidu eest! Oleme teie üle uhked!Loe edasi

Lasnamäe linnaosavanema avatud ühiskonnaõpetuse tund

17. märtsil 2022 toimus kohtusid Läänemeere Gümnaasiumis üheksandate klasside õpilased Lasnamäe linnaosavanema Julianna Jurtšenkoga. Kõigepealt rääkis ta oma elulugu ja seda, kuidas temast sai linnaosavanem. Kohtumisel käsitleti teemasid, mis olid seotud Lasnamäe linnaosa valitsuse töökorralduse ja -süsteemiga. Räägiti linnavalitsuse ja kohalike omavalitsuste eeskirjadest, ettevõtlusest ja maksudest, linnatranspordisüsteemist ja keskkonnakaitsest. Mõned faktid olid väga huvitavad. Näiteks Eestis on 79 kohalikku omavalitsust. „Iga kohalik omavalitsus peab täitma riigi poolt pandud ülesandeid,“ kommenteeris Julianna Jurtšenko. Tallinnas on 8 kohalikku omavalitsust, sest meie linnas on 8 linnaosa. Linnaosavalitsus vastutab sotsiaalsete ja kultuuriküsimuste eest. Mõnikord peavad nad tegema raske valiku: kas korraldada üritusi kõigile või eraldi segmentidele, kuna...Loe edasi

Emakeelepäev Tallinna Lääänemeri Gümnaasiumis

14. märtsil 2022 tähistati Läänemere Gümnaasiumis emakeelepäeva eriliselt.  Miks tähistatakse emakeelepäeva just 14. märtsil? Sel päeval 1801. aastal sündis Kristjan Jaak Peterson, kes kirjutas esimesena eesti keeles luulet. (Tollal oli saksa keel Eesti ametlik keel.) Seepärast tähistatakse eesti keele päeva K. J. Petersoni sünnipäeval.  Sel päeval toimus lisaks traditsioonilisele üritusele ka eriline kohtumine meie riigi huvitava kodaniku - Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega. Ta andis meie õpilastele avatud tunni. Pidulikus õhkkonnas tervitas teda kooli koor J. Beljajeva juhatusel lauluga „Kodulaul“. Pärast Alar Karise lühikest sissejuhatust vastas president õpilaste küsimustele. Õpilased esitasid talle eesti keeles küsimusi kooli rolli kohta, oma lemmikperioodide kohta Eesti...Loe edasi

Iseseisvuspäev

23. veebruaril tähistati Tallinna Läänemere Gümnaasiumis iseseisvuspäeva. Aktused peeti erinevatel aegadel kooli sisehoovis. Iga üritus algas Eesti hümniga. Paljud pidustustel osalejad laulsid kaasa „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. Õpealajuhatajad Ž.Moleva, J.Vassiljeva ja T. Baum-Valgmaa pidasid piduliku kõne. Meie koolijuhid õnnitlesid kooliperet Eesti Vabariigi 104. aastapäeva puhul, rõhutades, et 24. veebruar on iga eestlase jaoks eriline päev. Riik ja me kõik mäletame ja oleme uhked meie sportlaste saavutuste üle hiljutistel Pekingi olümpiamängudel. Sel päeval meenutatakse armastuse ja austusega Arvo Pärdi muusikat ja Eesti konkursi „Eesti muusika“ võitja Tommi Keši esinemist. Oma kõnes tuletasid administratsiooni esindajad meelde, et ka meie lõpetajad, kelle hulgas...Loe edasi

8. märts 2022 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

8. märts Tallinna Läänemere Gümnaasiumis oli värviline, sündmusterohke ja huvitav. Hommikul tervitas kõiki tüdrukuid kooli ukse ees naeratades elegantne noormees, kes pakkus maiustust.  Meie lugupeetud naisõpetajaid õnnitlesid meesõpetajad (O. Sedletski ja I. Prõtšikov), kes kinkisid imeilusad roosid. See oli suurepärane päeva algus…  Klassiruumide ustele olid riputatud lehed klassides töötavate õpetajate nimedega. Kogu päeva jooksul kirjutasid lapsed neile soove ja komplimente ühele või teisele õpetajale. Ja tuleb mainida, et see idee pakus huvi nii õpilastele kui ka õpetajatele. Mõned õpilaste esitatud arvamused ja tunded olid naljakad, originaalsed ja isegi meeldivalt üllatavad.   Pärast esimest tundi olid tantsupausid 1.-3.klasside lastele ja pärast teist tundi 4.-12.klasside õpilastele...Loe edasi

Olympus 2021 - Sügissessioon

Kolm 1.B klassi õpilast osalesid klassijuhataja Irina Iljina juhendamisel rahvusvahelisel hariduskursusel „Olympus 2021 – sügisperiood“. Kursusel osales üle 105 tuhande osaleja. Õpilased täitsid ülesandeid matemaatikas, emakeeles, infoteaduses ja loodusteadustes. Tulemused on kokku võetud ja meil on häid uudiseid - lapsed said diplomid suurepäraste tulemuste eest ja tunnistused osalemise eest. Palju õnne õpilastele ja nende klassijuhatajale!Loe edasi

Huvitavad kohtumised KIVA projekti raames

Sel õppeaastal liitus Tallinna Läänemere Gümnaasium KIVA programmiga, mille eesmärk on vähendada koolikiusamist. Alates septembrist on kõigis klassides toimunud kiusamise ennetamise tunnid. 11. oktoobril tähistasime rahvusvahelist vaimse tervise päeva joonistustega ning plakatite vormistamisega. 15. novembrist kuni 3. detsembrini osalesid meie õpetajad ja õpilased projektis „Meie kooli muutmine sallivaks“. Kodanikupäeva puhul, mida tähistasime 25. novembril, olid koolide koridoride stendid huvitavalt ja värviliselt kaunistatud. Nad edastasid meie õpilastele infot sellest, milline peaks olema inimene, kes armastab oma kodumaad, traditsioone, vaba aega,loodust ja meid ümbritsevaid inimesi. 13.-14. jaanuaril toimusid KIVA programmi raames informatiivsed loengud teemal „Vägivallatüübid. Sotsiaalabi“. Avatud tunde õpetas vägivallaohvrite abistamise osakonna spetsialist Juri Kušner. See oli väga huvitav, informatiivne ja kasulik...Loe edasi

2022. aasta Sõbrapäev

14. veebruaril, kui kõik olid juba talvekülmast väsinud, tähistas Läänemeri Gümnaasium ilusti Sõbrapäeva, mida tuntakse ka armunute päevana. See on hea ja tore päev. Just sel päeval saame oma lähedastele veel kord meelde tuletada, kui väga me neid armastame ja hindame. Hommikul tervitasid meie kooli fuajees õpilased ja õpetajad teatrikostüümides õpilasesinduse liikmed, luues tervituste ja naeratustega erilise piduliku atmosfääri. Ja muidugi töötas ka traditsiooniline „Sõbrapäeva postkontor“. Aulas olid kõigi klasside originaalselt kaunistatud postkastid, kuhu igaüks sai jätta postituse sõbrale, klassikaaslasele või õpetajale. „Liikuma Kutsuva Kooli“ projekti raames korraldati suurte rahvahulkade vältimiseks erinevate klasside lastele tantsupausid aulas, kus oli tunda erilist positiivse energia õhkkonda. Pauside ajal mängiti meeleolukaks muusikat. Sõbrapäeva tipphetk...Loe edasi

100 päeva koolis esimeste klasside õpilastele

11. veebruaril 2022 toimus Tallinna Läänemere Gümnaasiumis üritus „100 päeva koolis“. Meie uustulnukad on juba sada päeva koolis käinud. Selle aja jooksul on nad õppinud, kuidas elada suure õpilasperekonna osana. Loomulikult traditsiooniliselt tähistame seda väikest verstaposti kui väikest võitu. Üritus aitas esimese klassi õpilastel end erinevates võistlustes näidata ja ka kaheteistkümnendad klassid osalesid pidustustel ning viisid läbi toredaid klassitunde. Esimese klassi õpilastele mõeldud eripäeva programmi koostasid 8.D klassi õpilased N.Titova ja A.Golubtšikova (see oli nende praktiline töö), mis meeldis väga nii lastele kui ka vanematele. Lapsed lugesid luuletusi, otsisid piltidelt kooliesemeid, arvasid mõistatusi ja laulsid laule. Need võistlused jätsid ka esimeste klasside klassiõpetajatele ainult positiivseidemotsioone. Koroonaviiruse tõttu toimus üritus mitte...Loe edasi

Jõulud Läänemere Gümnaasiumis

Detsember oli Läänemere Gümnaasiumis väga töine kuu. Meie armastatud kooli kaunistamisega loodi imeline pühade-eelne õhkkond. Fuajee ja aula, akende, koridoride ja klassiruumide seinte ja lagede originaalne, särav kaunistus - kõik oli mõeldud uueks aastaks ja eelseisvaks talvepuhkuseks. Toimus palju erinevaid üritusi. Üks neist oli parima jõulupuu ja parima piparkoogimaja konkurss. Nende originaalsete ja värvikate loovtööde üle hääletati meie kooli Facebooki lehel. Parima jõulukuusekaunistuse eest sai Konstantin Kozlov 7.C klassist ja parima piparkoogimaja eest Lika Belozorovitš 1.D klassist esimese astme diplomi. Toimusid ka tantsupausid, mis olid eriti algklasside õpilaste lemmikuks. Nagu me koolilaste reaktsioonidest aru saime, meeldis neile ka näomaalingud. Päkapikupäeval kaunistasid õpilaste punased mütsid gümnaasiumi koridorid ja lõid erilise...Loe edasi

Üleriigiline ilukirjandusliku tõlke konkurss

11. detsembril osales Tallinna Läänemere Gümnaasiumi neli õpilast 11. üleriigilisel ilukirjandusliku tõlke konkursil, mille korraldas Narva Keeltelütseum. Meie koolist võtsid konkursist osa järgmised õpilased: Inessa Aasamets, Arina Tolkatševa ja Pavel Smirnov (10. klass) ning Elizaveta Romanova (11. klass). Kirjandustõlkimises proovisid kätt kokku kakskümmend 8.-9. klassi ja kakskümmend kaks 10.-11. klassi õpilast neljateistkümnest Narva, Kohtla-Järve, Toila, Jõhvi ja Tallinna õppeasutusest. Võistlus kestis kaks tundi ja koosnes kolmest ülesandest: sünkroontõlge, luuletuse tõlkimine ja väljavõte jutust. Tähelepanu keskendus Eesti lasteajakirjale Täheke. Võistluse põhirõhk oli teksti tõlkimisel ja tõlke töötlemisel eesti keelest vene keelde. Samaaegne tõlge hõlmas erinevate süntaktiliste konstruktsioonidega lauseid ning töös võeti arvesse leksikaalsete ja morfoloogiliste...Loe edasi

Läänemere Gümnaasiumi osalemine projektis „Teeme meie kooli sallivaks“

Sallivus... Sallivus... Sallivus teiste arvamuste, hoiakute, uskude, rasside ja rahvuste suhtes. Meie kool on projektprogrammiga „Teeme enda koolist salliva kooli“ kandideerinud haridusministeeriumi ja Eesti Õpilasesinduste Liidu toetusel Salliv Kool konkursile ja võitnud, saades toetuse projekti korraldamiseks, milles on osalenud kogu koolipere: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Projekti eesmärgiks on juhtida koolipere tähelepanu varjatud moraalse ja füüsilise kiusamise probleemidele ning tõsta teadlikkust sallivuse tähtsusest ühiskonnas.  Samas luua koolis turvaline füüsiline ja psühholoogiline keskkond, et iga koolipere liige tunneks end hästi, töötaks pingevabalt ja stressivabalt ning saavutaks edu hariduses ja õpingutes.  Need tegevused peaksid parandama koolipere heaolu ning edendama sallivust ja austust inimeste vahel.  Tegevused...Loe edasi

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi osalemine Erasmus+ projektis

Alates 2020. aasta septembrist osaleb Tallinna Lääänemere Gümnaasium rahvusvahelises haridusprojektis ERASMUS+ (Digital Storytelling 21). Kolme aasta jooksul (2020-2023) moodustame osa sellest Euroopa Liidu mittetulunduslikust programmist, mille eesmärk on parandada hariduse taset, liikuvust ja kultuurisuhteid. See projekt, mille on koostanud kuue riigi õpetajatest koosnev rahvusvaheline meeskond, õpetab teabe edastamise meetodit lühilugude abil, mis on filmitud selliste videote abil nagu Adobe Premiere, ning samuti erinevate montaažitarkvarade abil. Projekt parandab laste inglise keele oskust, laiendab silmaringi, õpetab austama erinevaid arvamusi, õpetab tolerantsust ja arendab sotsiaalseid oskusi. Need omadused on kasulikud elus ning uues meeskonnas ja ühiskonnas kohanemisel. Meie meeskonna visiitkaardiks oli vanemate õpilaste poolt...Loe edasi

Vapruse Kastike

Vapruse Kastike

Julgur ei ole see, kes ei karda, vaid see, kes saab oma hirmust võitu. Lapsed haiglas peavad iga päev võitlema hirmu ja valu üle. Abi ja leevendust selles olukorras võib laps saada „Vapruse Kastikesest“ – mänguasju sisaldavast kastist, mis aitavad lastel pisaraid tagasi hoida või kuivatab pisarad lapse silmist. Need on väikesed autasud vapruse eest, seepärast ongi selle kasti nimeks „Vapruse Kastike“.  Meie kooli õpetajad ja õpilased osalevad heategevuslikus aktsioonis, mille eesmärgiks on „Vapruse Kastikeste“ sisu kogumine. Aktsiooni korraldajateks on  Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, kauplus Karupoeg Puhh ning projekti PSÜHHOLOOGIA 3000 raames tegutsev klubi ELUKOOL.  Selles aastal aktsioon toimus ajavahemikus 30.november...Loe edasi

Tere tulemast KIVA tiimi!

Tere tulemast KIVA tiimi!

Kallis koolipere!   Tere tulemast KIVA tiimi! KiVa on rahvusvaheline koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm.   Me läbisime edukalt kandideerimisvooru, ettevalmistusetapi ning stardime sellel õppeaastal suure jõuga ning veendumusega, et meil kõik õnnestub! Kõige tähtsam on see, et oleme üks tiim ning liigume koos ühes suunas: soovime saada kiusamisest vabaks kooliks, kus iga kooli liige (õpilane, õpetaja, lapsevanem, kooli töötaja) töötab kaasa ühisel eesmärgil, et igaüks meist saaks tunda ennast meie koolimajas enesekindla ja edukana. Koos me saame sellega hakkama!   Lisainfot KIVA programmi kohta leiad siit: https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/ https://www.facebook.com/kiusamisvabakool https://data.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/   Loe edasi

Joonistuste ja koomiksite konkurss "Kisamisvaba maailm on minu maailm"

Joonistuste ja koomiksite konkurss "Kisamisvaba maailm on minu maailm"

Meie koolis lõppes joonistuste ja koomiksite konkurss "Kisamisvaba maailm on minu maailm". Me saime väga palju huvitavaid ja originaalseid töid. Žürii liikmetel ei olnud kerge hinnata töid, kuid saime sellega ilusti hakkama, kuna hindamiseks olid paika pandud kindlad kriteeriumid (foon, teema, originaalsus, üldhinne). Zürii liikmeteks olid KIVA tiimi osalejad.   Otsustasime, et valime parimad kahes erinevas vanusegruppis: 1-4 klassid: 1 koht: Milana Andrijanova 4E 2 koht: Laima Korjas 4E 3 koht: Alina Ustinova 4E 5-8 klassid: 1 koht: Aljona Startšuk 6V 2 koht: Polina Nõmmemees 6G ja Elina Grabovski 6G 3 koht: Aleksandra Tarassenko 7D Suured tänud osalemise eest! Hoidke oma lähedasi! Olge hea südamega!   #kiusamisvabakool #rohelinekool #ecoschool   Loe edasi

Emadepäev 2021

Meie kallid emad ja vanaemad! Pühapäeval on Emadepäev - väga oluline tähtpäev! Palju õnne kõigile selle päeva puhul! Edastame teile ka meie õpilasomavalitsuse poolt valmistatud video õnnitlust. {youtube}Hdyl7gCsg3A{/youtube}Loe edasi

Virtuaalne näitus „Kajakas on rohkem kui lind“

Pöördusin selle teema juurde, kuna jälgisin, kui liigutavalt said kaks kajakat poegi. Igapäevaselt jälgisin kajakate suhet ja poegade sündi. Leian, et minu poolt tehtud fotonäitus pakub huvi kõigile, eriti meie kooli õpetajatele ja õpilastele. "Minu töö eesmärgiks oli tutvustada inimestele kajakaid, kes on meie kooli sümbol" - Aleksandr Kaljumäe, 8D klass Fotod on tehtud korterelamu aknast pandeemia esimese laine ajal. Aleksandri virtuaalse näitusega „Kajakas on rohkem kui lind“ saab tutvuda siin: https://laanemere.tln.edu.ee/images/_Kajakas_rohkem_kui_lind.pdfLoe edasi

Virtuaalne näitus „Inimtegevuse mõju keskkonnale“

Ilmselt ei ole inimest, kes pole teadlik, et inimtegevus mõjutab keskkonda. Tavaliselt kujutatakse selle väljendi all naftat ookeanis või globaalset soojenemist. Tihti ei pööra meie tähele, et nimetatud mõju näited ümbritsevad meid kõikjal. "Minu töö eesmargiks on demonstreerida Tallinna linna näitel, kuidas mõjutab igapäevane inimtegevus ümbritsevat loodust" - David Dunajev, 8D klass  Virtuaalse näitusega saab tutvuda siin: https://ru.padlet.com/daviddunajev/de4uc5hiyrkt516lLoe edasi

1.mai 2021

Meie kallis koolipere! Igal aastal, 1.mail, toimub talgude päev. See on päev, kui me kõik korraga koristame meie ümbrust ja loodust. Sel aastal meie kooli talgud toimuvad natuke hiljem, seni aga hakkame väiksest asjast peale: jäätmete sorteerimises, sellega hoolima meie loodusest ja ümbrusest. Meie õpilasesindus valmistas teie jaoks motiveeriva video jäätmete kohta! {youtube}gMT3ap1cGCE{/youtube}Loe edasi

Projektipäevade tulemused

15. ja 16. aprillil toimusid meie koolis projektipäevad 1-8 klassidele. Õpilased said huvitavadid teemasid ja ülesandeid, mida oli vaja lahendada ning kujundada. 4-6 klasside teemaks oli "Leib minu laual", 7-8 klasside teemaks "Tee kakao ubadest šokolaaditahvlini", 1-3 klassides oli palju erinevaid teemasid: kevad, tervislik eluviis, loodus, kosmos. Kõik õpilased tegid suurt tööd ning said hindeid erinevates ainetes. Lisaks sellele, osales iga klass konkurssis "Projektipäevade kõige aktiivsem klass". Selle konkursi raames lugesime kokku, mitu 100% valmis töid oli klassi poolt esitatud. Igast klassist saavad diplomid ka parima töö esitajad. Võitjad (võitjad valisime 1-3 klassidest ning 4-8 klassist): 1. koht: 1V klass - 100% osalemine ja ülesannete täitmine 4B...Loe edasi

Emakeelepäev 2021

Emakeelepäev 2021

15.märtsil tähistati meie koolis Emakeelepäeva. Sel päeval kirjutasid algklasside õpilased etteütlusi ja vanemate klasside jaoks oli välja kuulutatud etlejate konkurss „Minu armas kodumaa“. Õpilased õppisid pähe luuletusi eesti keeles, salvestasid videoesitlusi ja sellisel viisil osalesid konkursil. Loterii käigus oli moodustatud žürii meeskond, kes hindas kõiki osalejaid. Täname kõiki õpetajaid, kes aitas etlejaid ettevalmistamisega, ja õpilasi, kes osalesid konkursil. Samuti täname žürii tehtud töö eest. Konkursi võitjad: I koht: Vladislav Šemuratov (4V) "Mis värvi on kodu?" - Olivia Saar. Juhendaja -  Ljubov Šaraja II koht: David Šemuratov (2V) "Kodukoht" - Leelo Tungal. Juhendaja -  Anna Sele III koht: Ariana-Nicole Telling (6A) "Kevadelaul" - Ilmar Sikemäe. Juhendaja - Ljudmilla Zarina Õnnitleme! Kõik...Loe edasi

8.märts Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

8.märts Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

Naistepäev möödus ja on õige aeg konkursi tulemusi vaadata ja kokkuvõtet teha. 8.märts – on rahvusvaheline naistepäev, mis sai alguse naiste solidaarsuse päevana, millal tähistatakse võrdseid õigusi ja räägitakse naiste emantsipeerimisest. See on imeilus päev, millal tänatakse kõiki tüdrukuid, neiusid ja naisi nende hoolitsuse, töö ja armastuse eest. Paljudes riikides rõõmsasti tähistatakse seda päeva. Kahjuks sel aastal pidime seda päeva tähistama teises formaadis – online-režiimis, aga vaatamata sellele suutis kooli õpilasesindus luua puidulikku õhkkonda ja saata toreda video-tervituse tüdrukutele ja õpetajannadele. Videoga saab tutvuda kooli FB-lehel "Tallinna Läänemere Gümnaasium". Sel aastal oli korraldatud loominguliste tööde konkurss, mille käigus said õpilased ise teha kingitusi või...Loe edasi

Vabariiklik intellektuaalne mäng vanemate klasside õpilastele „Venemaa ja Eesti. Saatuse kaks joont“

Vabariiklik intellektuaalne mäng vanemate klasside õpilastele „Venemaa ja Eesti. Saatuse kaks joont“

11. märtsil toimus Vabariiklik intellektuaalne mäng vanemate klasside õpilastele „Venemaa ja Eesti. Saatuse kaks joont“. Viktoriin oli virtuaalses keskkonnas. Olid esitatud küsimused erinevatest valdkondadest: filmikunst, arhitektuur, kirjandus ja  kujutav kunst. Vastuseid oli lubatud ka internetis leida. Vaatamata sellele, et viktoriini täitmise aeg oli piiratud ja õpilased pidid vastama küsimustele 45 minuti jooksul, suutsid meie tublid lapsed õpilased vastata praktiliselt kõikidele küsimustele. Oli väga huvitav osaleda viktoriinis ja saada teada uusi fakte.  Meie meeskonda esitasid: Kevin Gribatšov 12A Jelizaveta Romanova 10 Maximus Vorobjov 11B Edgar Sobolevski 9D Johannes-Emmanuel Allas 11B Üheks parimaks küsimuseks oli järgmine: Miks Kadrioru lossi seinal on kolm krohvimata telliskivi?Vastus: legendi kohaselt lossi ehituse käigus paigaldas omakäeliselt...Loe edasi

Soovime õnne Nikita Beljajevile!

Soovime õnne Nikita Beljajevile!

7A klassi õpilane Nikita Beljajev võitis 3.koha Vabariiklikul vene keele ja kirjanduse 7.klasside olümpiaadil.  Konkursi teemaks oli Nina Daševskaja raamat „Ma ei ole pidur“. Oli vaja tutvuda raamatu sisuga ja selle loomise ajalooga. Oli vaja vastata küsimusele, kas osales raamat konkursil ja kui osales, siis kus. Samas oli vaja tutvuda autori elulooga. Olümpiaad toimus online-režiimis.   Õnnitleme Nikitat ja tema õpetajat Tatjana Ladõginat selle suurepärase tulemuse saavutamisel. Loe edasi

Projekt „Roheline kool“

Projekt „Roheline kool“

Hea koolipere! Projekti „Roheline kool“ raames jagati meie koolile urnide komplekti prügi sorteerimiseks. Urnides on 4 boksi:  paberi, pakendite, biojäätmete ja muu prügi jaoks. Prügi sorteerimine aitab hoida loodust. Täiendav informatsioon on leitav siin: https://www.pealinn.ee/tallinn/galerii-tallinn-kingib-koolidele-jaatmete-liigiti-kogumise-kastide-n263741   Kallid lapsed! Seoses projekti „Roheline kool“ käivitamisega kuulutame välja konkursi plakatite ja piltide valmistamisel teemal „Jäätmete sorteerimine“. Tööd  saab tuua klassivälise töö kabinetti peale distantsõppe lõppemist. Kõiki töid esitatakse kooli ruumides.   Loe edasi

Eesti 2021.a. Iseseisvuspäev

Eesti 2021.a. Iseseisvuspäev

Kõige tähtsamaks sündmuseks Eesi ajaloos on 24.02.1918, millal kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik. Tänapäeval on see riigipüha. Sel aastal tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva Tallinna Läänemere Gümnaasiumis 19.veebruaril.Esimese tunni ajal pidas kõnet kooli direktor Deniss Presnetsov, pärast kõlas EV hümn.Selleks päevaks tegid algklasside õpilased plakatid ja pildid teemal „Minu Eesti“, millega kaunistasid kooli stende. Erinevad klassid ja õpetajad valmistasid ette videokontserdi, kus õpilased laulsid, lugesid luuletusi ja rääkisid ajaloolisi fakte. Esimeste klasside keelekümbluse õpetajad soovisid terve koolile õnne Iseseisvuspäeva puhul. Videos näidati ka Eesti Vabariigi lipu heiskamist kooli territooriumil. Kõik klassid vaatasid videot klassijuhatajatega.  Koolis oli korraldatud viktoriin „Kahoot“, kus võtsid osa 1-4.klasside...Loe edasi

19 veebruar: lumelinna ehitamine koolihoovis

Selle aasta talv oli imeline ja lumerohke! Seetõttu, 19.veebruaril, ÕOV algatusel, ehitasime koolihoovis lumelinna. Täname kõiki õpilasi, kes meiega kaasa tulid. Õpilased mängisid vabas õhus, jõid kuuma teed ning sõid küpsiseid. Oli tore! Video by Edgar Sobolevski, 9D klass: {youtube}sQi1QoRWgVI{/youtube}Loe edasi

Klassi heategu 2021

Klassi heategu 2021

Meie koolis on suurepärane traditsioon: klassi heategu. Iga klass valib aasta alguses millist heategu ta tahab realiseerida- Mõned klassid valisid selleks lindude majade valmistamist ja paigaldamist kooli hoovis. Sel aastal talv oli pakane ja lumine, seega linnud vajasid abi rohkem kui eelmistel aastatel. Meie lapsed koos klassijuhatajatega võtsid seda enda hoole alla. Suured tänud kõigile, kes osalesid selles heateos: 1A, 2D, 3B, 3D, 3V, 4D, 5B, 6A, 8G! Loe edasi

Jõulukontserdi tulemused

Kallid õpilased ja kooli töötajad!   Soovime veelkord kõigile Head Uut Aastat!   Täname kõiki osalejaid ning klassijuhatajaid esituste ettevalmistuse eest, nüüd on aga aeg kuulutada välja Jõulukontserdi lemmiknumbrite hääletamise tulemused! Hääletamises osales väga suur arv meie kooli õpilasi ning õpetajaid, mistõttu tuli välja, et väikse vahega võitsid mitte 3, vaid 5 numbrit!   Seega, me kuulutame välja 5 publiku lemmikut:   6B klass Rütmimäng klaasidel{youtube}BuK9M3txRsU{/youtube} 5B klass "Päkapikkude tants{youtube}y2mCbCr2dqE{/youtube} 6G klass laul "Sansara"{youtube}ahHwILs7F7Y{/youtube} 8B klass õhugümnastTimtšenko Anastassia {youtube}2ImpVy_xhwg{/youtube} 2V&2G klassid "Laternatega tants"{youtube}ErFOEbljdzU{/youtube} Palju õnne!Loe edasi

Jõulukontserdid 2020

Jõulukontserdid 2020

2020.a detsembrikuus otsustati Tallinna Läänemere Gümnaasiumis vaatamata koroonaviiruse levikuga seotud raskustele hoida head meeleolu. Tänu 8, 9 ja 10 klaaside õpilastele oli kool kenasti kaunistatud. Korraldatud olid ka kahe jõulukontserti videoesitlused. Sel aastal oli väga keeruline olukord, aga vaatama sellele tahtsid kõik üks teisele rõõmu pakkuda. Otsustati viia läbi videojõulukontserdid, millest kõik lapsed said osa võtta ja oma oskusi näidata. Jõulukontserte kuvatakse klassitundide ajal virtuaalses keskkonnas. Esimene kontsert oli korraldatud algklasside keelekümbluse õpetajate poolt. Klaasijuhatajad aitasid 1V, 1G, 2V, 2G, 3V ja 3G klassiide õpilastel näidata nende südamlikke esinemisi.  Oli tehtud korralik eeltöö. Enne salvestamist oli korraldatud soovijate registreerimine, millele järgnes esinejate valikkava. Klassijuhatajad...Loe edasi

Heategevusüritus „Toidupank“

Heategevusüritus „Toidupank“

11. ja 12.detsembril osalesid kooliesinduse liikmed Toidupanga heategevusüritusel. Toidupank hoolitseb inimeste eest, kes vajavad toiduabi üle Eesti. Meie õpilased abistasid annetatud toidu sorteerimisel ja pakkimisel Lasnamäe kaubanduskeskuses Rimi kaupluses. Õpilased rõõmustasid nii saadud heade emotsioonide kui inimeste headuse üle, saades hindamatu kogemuse tulevikuks. Loe edasi

Kodanikupäev 2020

Kodanikupäev 2020

26.novembril tähistati Tallinna Läänemere Gümnaasiumis Kodanikupäeva, mõtestades kodanikuks olemise tähtsust ja vastutust. Kooliraadios rääkis ajaloo õpetaja Aare Ristal kodanikupäeva ajaloost, tutvustades kodanikupäeva saamislugu aastal 1918. Kodanikupäevaks tegid eesti keele, ajaloo ja ühiskonnateaduse õpetajad koos õpilastega erinevaid temaatilisi töid. Kooli seintel ja stendidel kuvati infot, mida kasutati õppetööks. Peaukse juures asus pidupäevale pühendatud stend. Esimesel korrusel püüdsid tähelepanu 6.klasside õpilaste tööd, teemaks kodanikuks olemine. A-korpuse kolmandal korrusel olid eksponeeritud 9.klasside õpilaste tööd kodakondsuse saamise tingimustest. Teisel korrusel asus õpetajate toa kõrval autahvel 2019-2020.a. hinnatud kodanike fotodega. Algklasside osas tutvustati õpilastele eesti kirjanikke ja luuletajaid ka visuaalselt fotode kaudu. Autor: Jelizaveta Burak, 10. klass Loe edasi

Mardi- ja kadripäev

Mardi- ja kadripäev

10.novembril tähistati Tallinna Läänemere Gümnaasiumis mardipäeva ja 24.novembril kadripäeva. Kombe kohaselt käivad nendel päevadel lapsed marti ja kadrit jooksmas, käies ukselt uksele, esitades laulu-ja tantsunumbreid, saades vastu maiustusi. Mardid kannavad meeste ja kadrid naiste rõivaid. Meeste kostüümid on tumedad ja naistel heledad. Õpilasesinduse liikmed rääkisid kooliraadios eesti ja vene keeles rahvapühade kommetest. 19. ja 24.novembril käisid klassides mardid ja kadrid. Kava koosnes luuletustest ja lauludest, üllatusena esitati ka mõistatusi. Pakkus rõõmu, et õpilased vastasid mõistatustega martidele-kadridele. Mardi- ja kadrisandid külastasid kõike klasse, saades tänutäheks palju maiustusi. Tundide vaheaegadel toimusid erinevad traditsioonilised üritused, näiteks kotijooks. Osalemine oli rohkearvuline, võitjaid autasustati. 24.novembril algas koolis võistlus, kus osalejad said näidata oma loovust isikupäraste maskide valmistamisel. Võitjaid oli...Loe edasi

Tere tulemast gümnaasiumisse!

Tere tulemast gümnaasiumisse!

20.novembril toimus Läänemere Gümnaasiumis kauaoodatud 10.klasside õpilaste pidulik vastuvõtmine gümnasistide perre. Üritus oli korduvalt edasi lükatud. 11.klasside õpilaste entusiasm ja aktiivsus aitasid viia traditsioonilise ürituse läbi pandeemia piirangute tingimustes. Üritus koosnes kahest osast. Hommikul lahendasid õpilased ülesandeid koolis, õhtul järgnesid traditsioonilised proovilepanemised. Sel aastal oli põhiteemaks „Alice Imedemaal". See pärast ootasid juba kell 7 hommikul õpilasi Kübarsepp ja Märtsijänes, kes saatsid noorukeid Reeturite maale, kust oodati neid ka tagasi. Terve kool oli temaatiliselt kaunistatud. Valitses müstiline atmosfäär. Õppepäeva jooksul, tundide vaheaegadel, kohtusid meeskonnad erinevatel korrustel ja iga täidetud ülesande puhul said vastuse mõistatusele. Otsingu tulemusel saabus lõpplahendus. Õhtul toimus aulas psühholoogiline mäng, mille käigus õppisid mängijad üks  teist paremini tundma. Võrreldes eelmiste aastatega...Loe edasi

Isade päeva üritus 2020

Isade päeva üritus 2020

7.novembril tähistati Läänemere Gümnaasiumis Isadepäeva, mida on kombeks pidada novembri teisel pühapäeval. See on ilus traditsioon – soovida õnne kõige kallimatele inimestele. Isa roll inimese elus on väga tähtsal kohal ja selles said veenduda meie ürituse külastajad. Peole tulid paljud lapsed koos oma isadega. Oli meeldiv, et neid toetasid ka emad. Isadepäev toimus kooli tagahoovis. Arvesse oli võetud ka keeruline epidemioloogiline olukord. Enda ja lähedaste kaitseks olid kõik varustatud isikukaitsevahenditega (maskid ja kindad).  Osalejad olid jagatud meeskondadeks. Õue 10 platsil ootasid osalejaid erinevad ülesanded: bowling, lahingud, lendavad taldrikud, hüppenöör, koonused ja pallid tabamistäpsuses, 100 m jooks, kang, korvpall ja kaks jõukonkurssi. Igal platsil...Loe edasi

Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel

Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel

Tallinna Linnavalitsus 02.11.2020 linnapea üldkäskkiri number T-4-1/20/24 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses vajadusega võtta tarvitusele abinõusid koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks ja kaitsta linna teenistujate ning üritusel osalejate tervist Isikukaitsevahendite (mask, visiir vm, edaspidi IKV) kasutamine tagatakse enam kui 20 osaleja korral: linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste (edaspidi koos asutused) siseruumides peetavatel avalikel üritustel; asutuste siseruumides peetavatel avalikel üritustel, kui asutus on andnud ruumi kasutusse. Asutuse korraldataval üritusel (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) tagab ürituse korraldaja desovahendite olemasolu ning IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta). Siseruum antakse ürituse (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert...Loe edasi

Käsitöönäitus "Sügise annid"

12-15.10 meie koolis toimus käsitöönäitus "Sügise annid". Täname kõiki 1.-3. klassi õpilasi, kes võtsid osa näitusel  ja pakkusid meile imelise sügisese meeleolu. Loe edasi

Iseseisvuspäev Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

Iseseisvuspäev Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

Eesti  iseseisvuspäev 20  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  tähistati  21.veebruaril. Meie  maa  suur  pidupäev  oli  pühendatud   iseseisvusdeklaratsioonlile, mida võeti  vastu Tallinnas  24. veebruaril  1918. aastal. Õpilaste  ja  õpetajate  kõige  ergsamaks  sündmuseks  sai  Eesti  Vabariigi  presidendi Kersti  Kaljulaid  meie  kooli  külastamine. Sellel  päeval ta  külastas  ja   viis  läbi  kodanikuõpetusetunde  meie  koolis  ja  Kuristiku  gümnaasiumis. Vabariigi  president  õnnitles  10  ja  12 klasside  õpilasi  ja  kõiki  kohal  viibijaid  vabariigi  sünnipäeva  puhul. Sama  päeva  õhtul  president  autasustas  vabariigi  inimesi, kes  teevad  ühiskonna  jaoks  rohkem, kui  on  kirjas  nende  ametijuhendis  ja  neilt  oodatakse. Sellele  proua  president  pööras erilist  tähelepanu,sest  tänu  nendele  inimestele  meie  maa  areneb  ja  õitseb. Meie ...Loe edasi

Mäng „ Minu Eestimaa“

Mäng „ Minu Eestimaa“

  18.veebruaril  2020 Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  toimus  intellektuaalne  mäng  „Minu  Eestimaa“. Igaastane  linna  üritus  toimub  alates  2013. aastast. Ürituse  eesmärk  -  tutvuda  oma  kodumaaga. Seitsmendale  mängule tulid  külalised 4st  koolist: Tallinna  Tõnismäe  Reaalgümnaasiumist,Tallinna  Pae  Gümnaasiumist, Tallinna Lasnamäe  Vene    Gümnaasiumist  ja  Tallinna  Mahtra  Põhikoolist. Meie kooli  esindasid  9.v ja g klassi  õpilased. Viktoriin  koosnes  kahest  osast. Pakutud  oli  kuus  teemat : kultuur, sport,       loodus, ajalugu, geograafia. Kõige  edukamad  olid  Tõnismäe  Reaalgümnaasiumi  õpilased. Igal  aastal  mängu tingimused  ja  ülesanded  muutuvad  raskemaks.“ Õpilased  valmistusid  mänguks  väga  hasti“-ütles  Svetlana  Logusova,kes  on  mänguorganisaator  ja  projekti  autor.“Küsimused  olid  rasked, aga  õpilased  vastasid  õigesti. Meie  õpilased  kõige  paremini  vastasid  ajalooküsimustele.  ...Loe edasi

Kolmanda B klassi spordisaavutused Kolmanda b klassi õpilane Ajan Nabijeva iluvõimlemisvõistlustel „Veebruari täht 2020“, mis toimusid 15.veebruaril  Maardus , saavutas vabaharjutuses ja võruharjutuses 1.koha ja oli parim 21 osavõtja se

Kolmanda B klassi spordisaavutused Kolmanda b klassi õpilane Ajan Nabijeva iluvõimlemisvõist…

Kolmanda  B  klassi  spordisaavutused Kolmanda  b klassi  õpilane  Ajan  Nabijeva iluvõimlemisvõistlustel „Veebruari täht 2020“, mis  toimusid  15.veebruaril   Maardus , saavutas  vabaharjutuses  ja  võruharjutuses  1.koha  ja oli parim  21  osavõtja  seas. Sama  klassi   õpilane  Anastassia  Davõdova  osales  Tallinna linna  iluvõimlemisvõistlustes, mis  toimusid  25.-26. veebruaril. Harjutuses  esemeta ta  saavutas  1.koha, harjutuses  võruga – 2.koha ja  veel  ühes  harjutuses -1.koha.  Üldarvestuses  saavutas  2.koha, kaotades  võitjale  0,05 punkti. Konstantin  Razuvajev  koos  oma  partneriga  Ailin  Susi osales 8.veebruaril  Tallinnas tantsuvõstlustes  ja  tantsijad  saavutasid  oma  vanuserühmas  ladinatantsudes  3.koha. Natalja  Grigorjeva 3.b klassijuhataja       Loe edasi

 KVN 2020

KVN 2020

14.veebruaril  2020  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  toimus  KVN. Võistluses  osales  4  võistkonda-õpetajate ,10.,11. ja 12. klasside koondvõistkonnad. Oli 4 konkurssi- soojendus-,improvizatsiooni-, kaptenite konkurss  ja koduülesanne. Esimeses  konkursis  oli raske  valida  võitjat, seepärast  tuli  viia  läbi  teist  vooru. Teise  konkursi  võitis  õpetajate  võistkond.Konkursite  vahel  näidati eelmiste  aastate KVNi  fotosid. Kaptenite  konkursis  säras  11.klasside  võistkonda  kapten R.Fjodorov,kelle  nalju  ja huumorit  toetas  saal. Kõige  ergsamaks  konkursiks  sai  koduülesanne teemal „Meie  uksele  koputab  Kupidon“, mis  oli  pühendatud   valentinipäevale. Võistkondade  programmid  oli  väga  lõbusad  ja  meeldisid  vaatajatele. KVN  on  võstkondade  mäng. Ta  ühendab  õpetajaid  ja  õpilasi.Mängijad  teevad  nalja, saal  naerab. Vaatajad  unustavad  oma  probleemidest. Õpetajate  võistkond  tuli  selle aasta  mängu  võitjaks  ja...Loe edasi

Tantsufestival  2020

Tantsufestival 2020

7. veebruaril  2020 Tallinna  Läänemere   Gümnaasiumis  toimus   kuues  tantsufestival  “ Lootus”. Festivalil  oli  esitatud palju  erinevaid  tantsustiile. Žürii  hindamiskriteeriumid olid  musikaalsus,  koreograafia, kostüümid tantsujoonis ja –stiil. Võitjate  valik  oli  väga  raske, aga  žürii  valis  kõige  ergsamad  esinejaid. Tantsufestivali  võitjad. Individuaalne  esinemine. 1.koht  -  Aleksandra  Mitjušova  5.v 2.koht  -  Jelizaveta  Petruša  7.b 3.koht  -  Jelizaveta  Žukova   7.b 5.-6.klassi  võistkonnad 1.koht  6.b –A.Gaitšonok,M.Loginova,K.Fedenko 2.koht 5.d – V.Käer,S.Krurus 3.koht  5.d- A.Ibrajeva,S.Jefimova,M.Polutornova,K.Sobolevskaja,D.Sorokina,V.Truntova 7.-9.klassi  võistkonnad 1.koht  8.d  A.Demjanova,D.Kuzmina,J.Nikolajeva 2.koht  8.v  A.Lebeko, V.Dotsenko,A.Šarapova,S.Raidjuk 3.koht  8.b  A.Ananeva,D.Permanova,M.Dulina, A.Sokolova Festivalil  olid külalised  Tallinna   Pae  Gümnaasiumist Maria  Muravjova  ja Darja  Fetissova, kes esinesid  võimlemisnumbriga. Täname! Žürii  märkis  eriauhinnaga  6.d ja 6.a klassi  tüdrukute  professionaalse  tantsu. Rõõmu  teeb see, et lastel  on soov  tantsida ja näidata  oma ...Loe edasi

Teater algkooli õpilastel külas

Teater algkooli õpilastel külas

6.veebruaril  2020  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  algkooli  õpilastel  oli  külas  “Ilmarine”  teater  Narvast. Teatri  näitlejad  esitasid  eesti  muinasjuttu  “Laisk  Liisu”. Muinasjuttu  peategelane  noor  neiu  Liisu ei  osanud  midagi  teha, ei  soovinud  midagi  õppida, ainult  magas  ja  jalutas. Vanemad  ka  ei  sundinud  teda töötama. Nõia  ja  Võluri  käsul, keda  neiu  Liisu  solvas, sattus    range peremehe  juurde  taluteenijaks, siis sattus  isemeelse  saksa juurde teenijaks, aga mingi  töö  ei  saanud  neiut  ümber  kasvatada, Liisule ei  meeldinud  töötada. Ja  siis  ema  ja  isa  võtsid  tüdruku  kasvatamise  enda  kätte,  sest  ainult  vanemad  saavad  kasvatada  oma  tütart. Muinasjutt  õpilastele  meeldis  väga. Natalja  Grigorjeva, algklasside  õpetaja                 ...Loe edasi

Kolmandate klasside õpilased Energia keskuses

Kolmandate klasside õpilased Energia keskuses

KIKi  projekti  raames  kolmandate  klasside  õpilased  tutvusid  õpeprogrammiga  „ Välgutund“  Energia  keskuses. Muuseumi  pedagoogid  jutustasid  lastele  mis  on  elekter, demonstreerisid  lühiühenduse  tekkimist. Koos  lastega  arutasid   probleeme, mis  võivad  tekkida välgu  ajal  igapäevaelus. Lapsed  kordasid  ohutustehnika  reegleid elektri  kasutamisel. Võttes  kättest  kinni, õpilased moodustasid  kinnist  ahelat ja  jälgisid seda, mis  juhtub,  kui  katkestada ahelat. Pärast  lapsed  vastasid  küsimustele mida  võib  teha  ja  mida ei  tohi  teha  välgu  ajal.   Õpilased  võtsid  osa  välgu  demonstreerimisest Tesla transformaatori  abil  ja  staatiliseelektri demonstreerimisest. Loodame, et  saadud  teadmised  aitavad  lapsi  igapäevaelus  õigesti  kasutada  elektrit. Natalja  Grigorjeva, algklasside  õpetaja               Loe edasi

Kooli  vilistlaste kohtumine

Kooli vilistlaste kohtumine

Esimesel  veebruaril  2020 Tallinna  Läänemere Gümnaasiumis toimus  kooli vilistlaste kohtumine. See üritus  toimub iga viie aasta tagant. Algas  üritus kontserdiga. Aulas  kogunes väga palju rahvast-endised  õpetajad,vilistlased ja meie kooli õpilased. Koolidirektor D.Presnetsov  tervitas kõike ja märkis,et koolis töötab 4 endist õpilast õpetajatena. Meie  kool on jälle üks suuremaid koole vabariigis ,kus jätkatakse traditsioone, mis  olid tekkinud 30 aasta jooksul. Samal ajal kool on muutunud -on sisse viidud ja laiendatud  infotehnoloogia võimalused. On meeldiv tõdeda, et see on kool, kuhu tahaks tulla tagasi. Sõna  sai ka endine  koolidirektor V.Novikov, kes  ütles ,et meie kool jättis tema  südames erilise jälje. Gümnaasiumi  vilistlane, kahe  lapse ema...Loe edasi

Riia festival “Kaldade vahel”

Riia festival “Kaldade vahel”

Riias 3.-5. jaanuarini  2020  toimus festival ”Kaldade  vahel”. Festivali  läbiviimise  eesmärgiks  oli  loominguliste  kontaktide  loomine, rahvusvaheliste sõprussidemete  tugevdamine ja kasvava  põlvkonna  loovpotentsiaali  kujundamine. Kõiki  osavõtjaid  jägati  kuueks  rühmaks  kolmeks  päevaks. Esimesel  päeval toimusid  erinevate  jaamademängud. Toimus  ka  “Jõuluball Rinužis”. Teisel  päeval  olid  teatejooksud  ja  meister-klassid. Osalesime  programmis  “Tähtede  vabrik”. Loovrühmad  olid  erinevates  tsehhides. Peale  liidrite  hääletemist,moodustati  uusi  võistkondi, kellega  töö  läks  edasi. Oli  huvitav  kohtumine  ühe  Riia  teatri  näitlejaga.Finaalis toimus  “Tähtede vabriku” gala-kontsert. Õhtul  oli  ühiskoosviibimine, kus  kõik  osavõtjad  said  suhelda  ja  koos  laulda. Viimasel  päeval  toimusid  väikesed  kvest-toad , kus  iga  soovija  võis  näidata oma  oskusi /jutustada  luuletust, esitada laulu, tantsu, mängida ja...Loe edasi

Detsembrikuu spordiuudised

Detsembrikuu spordiuudised

12.detsembril  2019  Kuristiku  gümnaasiumis  toimus  traditsiooniline  Tallinna  linna õpilaste  spordiüritus- jõumeeste  võistlus. Jõudistsipliinide  vahel  näitasid  oma  tantsuoskusi  6.-12. klasside  õpilased. Võistluste  peakohtunikuks  oli eesti  raskekaallne  ja Liiga  tšempioonide võitja Andrus  Murumets ja  aitasid  Euroopa meister  Meelis  Peil  ja Eesti  raskejõustiku Liidu  juhatuse  liige  Erik  Kuningas. Õnnitleme kõike  osavõtjaid ja võitjaid! Võistluste  tulemuste  üle  võime  uhkust  tunda! Jõumeeste  võistluste  tulemus: 1.koha  saavutas  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  12.klassi  õpilane  Artur  Kašnikov. 12.-14. detsembrini  Tallinnas  toimusid  rahvusvahelised  võimlemisvõstlused Chistmas cup 2019, kus  Läänemere  gümnaasiumi  õpilane  Anastasija Davõdova  harjutuses  esemeta saavutas  3.koha  ja  harjutuses võruga -2.koha. Üldarvestuses  3.b klassi  õpilane  saavutas  2. koha. Õnnitleme!       Loe edasi

Raamatukogubuss

Raamatukogubuss

29.novembril  2019  Läänemere  gümnaasiumi  esimeste  klasside  õpilaste  juurde  tuli  raamatukogubuss  „Katariina  Jee“. Bussis  on  raamatud, ajakirjad,teaduskirjandus, audioraamatud ja ta sõidab  mööda  Eestimaad, sõidab  sinna,  kus puuduvad  raamatukogud. Alates  2008. aastast  buss  sõidab  ainult  Tallinna  linnas. See buss on  ainulaadne Baltimaal. Kuidas  töötab buss? Raamatukogubuss  sõidab  Lasnamäel, Haabertistis, Nõmmel ja Pirital.  Sõiduplaan  on  Keskraamatusaidil https://keskraamatukogu.ee/raamatukogu/raamatukogubuss/ Buss määtatud  peatuses seisab umbes  30  minutit ja siis  sõidab  edasi. Nelja  tööpäeva  ajal  ta  sõidab  mööda  linna, aga  reedel  ta  käib  koolides  ja  lasteaedades. Raamatuid  saab  laenutada  ainult  siis, kui on  lugejapilet. 29.novembril toimus  raamatukogutund 1.klasside  õpilastele. Raamatukoguhoidja   Nadežda  tutvustas  lastele  bussi,jutustas  missugused  raamatud  on  bussis j.n.e. Lapsed  rahulikult ...Loe edasi

Jõuluviktoriin

Jõuluviktoriin

3.detsembril  2019  meie  koolis  toimus  jõuluviktoriin, milles  osalesid 4,5,6 klasside  võistkonnad. Kokku  oli  15 võistkonda. Finišisse  jõudis  9  võistkonda. Esimest  kohta  jägasid  5.g /Jelena  Grobovski, Ksenia  Martjašina, Olesja Osokina/  ja 6.e / Anna  Koop ja  Leana Pustošilo/ klasside  võstkonnad. Täname  kõiki  osavõtjaid! Õnnitleme  võitjaid!   Loe edasi