Õppenõukogu koosolekud 2020/2021

24. mai 2021 kell 08:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/3 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

  • Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 9. klassides.

 

24. mai 2021 kell 15:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/4 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

  •   Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 12. klassis.
30. aprill 2021 kell 14.00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/2 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

  • Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga