Kooli ajalugu

Tallinna Läänemere Gümnaasium (65.Keskkool) avati 1. septembril 1989. aastal.
Esimesel õppeaastal oli koolis 34 klassikomplekti 1113 õpilasega.
Esimese koolikella andis Jelena Gapjanova (1999/2000 õa abiturient).

Kõige suurem õpilaste arv - 2311 oli 1994/95 õppeaastal. 1995/96, 1996/67 õppeaastal oli koolis 75 klassikomplekti.
1991 – 1995 töötas kool kolmes vahetuses.

1995 a. märtsist alates töötavad algklassid Kihnu 1 asuvas lasteaia majas, mis on kohaldatud tööks kooliklassidele.

Alates 2012.aastast kool asub ühes hoones aadressil Vormsi 3.

27.03.1998. aasta Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr.19 nimetati Tallinna 65. Keskkool ümber Tallinna Läänemere Gümnaasiumiks.

Kooli direktorid:

1989 –    1996       Ivan Vassiljev
1996 –    1999       Jevgeni Karavajev
1999 –    2013       Valeri Novikov
2013 -                   Deniss Presnetsov

 

Kooli sümboolika

flag1 flag2

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi logo

Väljavõte Ksenia Hodorenko loovtööst (2014).

Praegu kehtiv Tallinna Läänemere Gümnaasiumi logo valmis 2000. aastal. Kavandi

autor on Boriss Mihhalevitš, kes aastatel 1996-2000 töötas koolis  kunstiõpetajana.

Vajadus kooli sümboolika loomiseks tekkis pärast Tallinna 65. Keskkoooli

ümbernimetamist Tallinna Läänemere Gümnaasiumiks.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi  logol on kujutatud mere kohal lendavat kajakat.

Kajaka taustal on  päike. Kooli huvijuhi Svetlana Logussova sõnul on kooli logol

kujutatud just Läänemere ja kuna Läänemerre loojub päike, siis lendab merelind

kajakas just loojuva päikese taustal. Kajakas on valitud logole sellepärast, et see

tubli merelind saab hakkama nii päikeses kui ka tormis, nii maal kui ka vees.

Logo kasutatakse Tallinna Läänemere Gümnaasiumi lipul, tänu- ja kiituskirjadel,

diplomitel ning meenetel.

Meie väärtused

valuetree9