slider

Свободные рабочие места

Slide 16 9 1
 
Tallinna Läänemere Gümnaasium võtab konkursi korras tööle õpetajaid. Meie juures ootavad Sind uudishimulikud õpilased, ühtehoidev
ja sõbralik kollektiiv, huvitav ja vaheldusrikas töö, professionaalse arengu võimalused, toredad ühisüritused.
 
Keda me otsime?
• Inglise keele õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../talli.../inglise-keele-opetaja-pohikool...
• Loodusainete õpetaja (bioloogia, geograafia): https://cv.ee/.../loodusainete-opetaja-bioloogia...
• Tehnoloogiaõpetuse õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../tehnoloogiaopetuse-opetaja-pohikool...
• Käsitöö- ja kodunduse õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../kasitoo-ja-kodunduse-opetaja-pohikool...
• Kehalise kasvatuse õpetaja (algkool, põhikool): https://cv.ee/.../kehalise-kasvatuse-opetaja-algkool...
• Eesti keele kui teise keele õpetaja (põhikool): https://cv.ee/.../eesti-keele-kui-teise-keele-opetaja...
• Muusikaõpetaja (algkool, põhikool): https://cv.ee/.../tall.../muusikaopetaja-algkool-pohikool...
 
Kõik meie tööpakkumised asuvad siin.