1. klasside vastuvõtu info

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi toimub 1.-15. märtsil 2023 eKooli kaudu või kirjalikult Tallinna Haridusametis, lisainfo Tallinna Haridusamet.