Põhikooli lõpetajale

Info tuleb uue õppeaasta algusega.