Hankeplaan

Tallinna Läänemere Gümnaasium lähtub riigihangete korraldamisel Tallinna hankekorrast. Hetkel riigihankeid plaanis teostada ei ole.