Ürituste plaan

Kooli ürituste plaan 2020/2021 õppeaastaks, 2.poolaasta

Ürituse toimumise aeg

Üritus

   
Veebruar  Esimese klassi pidu "100 päeva koolis"
Laulukonkursi 1.voor (Talentide festival)
Värvide nädal
Hiina uus aasta
Sõbrapäev
Viktoriin "Minu Eesti"
EV aastapäev
Spordipäev
Märts  Naistepäev. Laulukonkursi 2.voor (Talentide 
festival) Emakeelepäeva üritus
Playback show 1.voor (Talentide festival)
Klasside pildistamine
Aprill  КВН
Tantsukonkursi 1.voor (Talentide faestival)
Lastepidu: muinasjuttud ja näidendid
LAK-üritus
Playback show 2.voor (Talentide festival)
Viimane koolikell
Lahtiste uste päev 10.klassi sisseastujatele
Originaalloomingu 1.ja 2.voor (Talentide festival)
Tantsukonkursi 2.voor (Talentide festival)
Mai  Emadepäeva kontsert (Talentide festivali finaal)
Talgudepäev
Klasside anketeerimine
Konkurss "Aasta õpilane 2021"
Sportlik perepäev
Juuni  Playback show
Spordipäev - orienteerumine
Olümpiamängud
Klasside õppeaasta lõpu üritused
Lõpuaktus 9 klass
Lõpuaktus 12.klass