Eesti keele õppe võimalus suvel!

Tallinna Läänemere Gümnaasium ja MTÜ Haridusselts Kultuuripuudutus korraldavad 8-19–aastastele õpilastele keelekümbluslaagrimille eesmärk on arendada Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilaste eesti keele oskust.

Laager toimub Pärnu linna Jõõpre Koolis 31. juuli - 4. august 2023.

Laagris toimub vähemalt 75% tegevustest eesti keeles ja laagri tegevusjuhendajatena on kaasatud nii Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kui ka muude koolide õpetajad. Laager toimub projekti Suvekool Audrus 2023 osana ja laagris osalevad nii eesti keelt emakeelena kõnelevad lapsed kui ka eesti keelt teise keelena õppivad lapsed.

Täpsem info ja registreerimine: http://suvekoolaudrus.ee/ru/keelekumbluslaager2023/