Ettevalmistusrühmade koosolekud

Tavarühma lapsevanemate koosolek toimub 25. augustil kell 17:00 online.
Keelekümblusrühma lapsevanemate koosolek toimub 25. augustil kell 16:00 online.
Koosolekuga liitumiseks saadetakse link vanemate e-posti aadressile.