Lasnamäe linnaosavanema avatud ühiskonnaõpetuse tund

17. märtsil 2022 toimus kohtusid Läänemeere Gümnaasiumis üheksandate klasside õpilased Lasnamäe linnaosavanema Julianna Jurtšenkoga.

Kõigepealt rääkis ta oma elulugu ja seda, kuidas temast sai linnaosavanem. Kohtumisel käsitleti teemasid, mis olid seotud Lasnamäe linnaosa valitsuse töökorralduse ja -süsteemiga. Räägiti linnavalitsuse ja kohalike omavalitsuste eeskirjadest, ettevõtlusest ja maksudest, linnatranspordisüsteemist ja keskkonnakaitsest.

Mõned faktid olid väga huvitavad. Näiteks Eestis on 79 kohalikku omavalitsust. „Iga kohalik omavalitsus peab täitma riigi poolt pandud ülesandeid,“ kommenteeris Julianna Jurtšenko.

Tallinnas on 8 kohalikku omavalitsust, sest meie linnas on 8 linnaosa. Linnaosavalitsus vastutab sotsiaalsete ja kultuuriküsimuste eest. Mõnikord peavad nad tegema raske valiku: kas korraldada üritusi kõigile või eraldi segmentidele, kuna eelarve on piiratud.

Koosoleku lõpu poole esitati küsimusi, mis ilmselt huvitavad paljusid inimesi. Huvitav oli näiteks küsimus uute ettevõtete kavandatava avamise kohta meie piirkonnas. Ja linnaosavanem ütles, et suurte plaanide hulka kuuluvad Tallinna haigla ja uue gümnaasiumi ehitus... Riigigümnaasium hakkab teenindama mitte ainult Lasnamäe linnaosa, vaid tervet linna.  

Inimeste arv, kes asuvad siia õppima, on suur. Enne rajatise ehitamist kaalutakse probleeme, mis võivad inimeste elu negatiivselt mõjutada, sealhulgas transpordilogistikat.

Kõigile kohtumisel osalejatele anti Lasnamäe linnavalitsuse poolt mälestuspastakad. Kohtumise lõpus tehti pilte. 

Täname võimaluse eest rohkem teada saada meie armastatud linnaosa kohta!

Artikli autorid: E. Tamlop ja B. Stepanova, 9.B klassi õpilased