Huvitavad kohtumised KIVA projekti raames

Sel õppeaastal liitus Tallinna Läänemere Gümnaasium KIVA programmiga, mille eesmärk on vähendada koolikiusamist. Alates septembrist on kõigis klassides toimunud kiusamise ennetamise tunnid. 11. oktoobril tähistasime rahvusvahelist vaimse tervise päeva joonistustega ning plakatite vormistamisega.

15. novembrist kuni 3. detsembrini osalesid meie õpetajad ja õpilased projektis „Meie kooli muutmine sallivaks“. Kodanikupäeva puhul, mida tähistasime 25. novembril, olid koolide koridoride stendid huvitavalt ja värviliselt kaunistatud. Nad edastasid meie õpilastele infot sellest, milline peaks olema inimene, kes armastab oma kodumaad, traditsioone, vaba aega,
loodust ja meid ümbritsevaid inimesi.

13.-14. jaanuaril toimusid KIVA programmi raames informatiivsed loengud teemal „Vägivallatüübid. Sotsiaalabi“. Avatud tunde õpetas vägivallaohvrite abistamise osakonna spetsialist Juri Kušner. See oli väga huvitav, informatiivne ja kasulik kohtumine! Ta tutvustas lastele vägivalla ja kiusamise liike, selgitas mõiste „toksilised suhted“ tähendust ja näitas ennetavaid meetmeid, et vältida sellistesse olukordadesse sattumist. Juri näitas veenvalt, et ka toksilised suhted võivad olla ohvrile eluohtlikud ning põhjustada palju emotsionaalseid ja füüsilisi terviseprobleeme.

Pärast loengut kirjutasid õpilased tagasisides, et nad on teinud enda jaoks avastusi, isegi palju mõelnud millegi üle. Näiteks sellest, et „ei saa väärkohtlejast lahti“, „rahalisest kuritarvitamisest ( sõltuvusest)“, „ebaturvalisest kiusamisest“, mis mõnikord tundub kahjutu.

Õpilased said vastused olulistele küsimustele. Näiteks, mida nad peaksid tegema, kui nad või keegi nende lähedastest satub mürgise suhte ohvriks? Esimene asi, mida teha, on otsida abi kellegi käest, keda usaldate. Ei tohi karta muredest rääkida! Vägivallatsejast on äärmiselt raske üksi lahkuda, nii et esiteks peate meeles pidama, et võite vajada teise inimese abi, ja teiseks mõistke, et mida kiiremini saate lahkuda, seda parem.

Mürgisest ja ebatervislikust suhtest vabanemine võib olla pikk ja raske protsess. Inimene võib vajada ka psühholoogilist abi, et taastuda ja end kokku võtta. Kui keegi hakkab äkki kahtlustama, et lähedane on olnud ebatervisliku suhte ohvriks, on esimene asi, mida tuleks teha, viia ta sellest rääkima, sest ta võib karta sellest rääkida.

Alguses peaksite neid lihtsalt kuulama, mitte esitama neile asjatuid küsimusi, vaid laske neil lihtsalt rääkida. Kui mürgise suhtega on äärmiselt raske ise toime tulla, peate otsima professionaalset abi. Kust saab abi otsida?

Kui laps või noor on ohvriks langenud, on olemas telefoninumber, mille kaudu spetsialistid saavad nõu ja abi anda. Võite helistada numbril 116 111 või kirjutada sõnum aadressil www.lasteabi.ee.

Täname projekti „Turvalised suhted“ korraldajaid, ohvriabi ja Tagasi kooli võimaluse eest kohtuda ohvriabi spetsialisti Juri Kušneriga, kes andis meie õpilastele väga olulist ja kasulikku teavet informatiivse tunni käigus!

Sõbrad, olge tähelepanelikud ümbritsevate inimeste ja oma lähedaste suhtes!

Autorid: 9.B klassi õpilased Elvira Tamlop ja Beata Stepanova