slider

Цели школы

Eesmärgid 2023/2024 õppeaastaks:

  1. ettevalmistamine eestikeelsele õppele üleminekuks
  2. keele ja kultuuri  teema-aasta tegevuste lõiming õppe- ja huvitegevusse
  3. järgmise perioodi tegevus- või arengukava koostamine