slider

Заседания педсовета 2020/2021

19. august 2021 kell 9:15  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/8

Kinnitatud päevakord:

 • Gümnaasiumi lõpetamine ning gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.
 • Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

 

17. juuni 2021 kell 12:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/7

Kinnitatud päevakord:

 • Gümnaasiumi lõpetamine ning gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.
 • Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga.
 • Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

 

15. juuni 2021 kell 9:15

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/6

Kinnitatud päevakord:

 • Kokkuvõtte täiendava õppetöö sooritamisest 9 kl.
 • Põhikooli lõpetamine ning põhikooli lõputunnistuse väljaandmine.
 • Õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 • Põhikooli lõpetajate tunnustamise kiituskirjaga.
 • Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

 

8. juuni 2021 kell 15:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/5

Kinnitatud päevakord:

 • Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl järgmisse klassi üleviimise otsustamise.
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.  
 • Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl täiendavale õppetööle jätmise otsustamise.
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
 
24. mai 2021 kell 08:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/3 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

 • Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 9. klassides.

 

24. mai 2021 kell 15:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/4 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

 •   Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 12. klassis.
 
30. aprill 2021 kell 14.00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/2 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

 • Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga