slider

Заседания педсовета 2021/2022

27. mai 2022 kell 14:00

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/4

Kinnitatud päevakord:

 • 9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 • Õpilase klassikursust kordama jätmine

 

18. mai 2022 kell 14:00

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/3

Kinnitatud päevakord:

 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (12. klass)

 

10. jaanuar 2022 kell 08:15 

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/1

Kinnitatud päevakord:

 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine

 

29. oktoober 2021 kell 14:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/10 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

 • Tallinna Läänemere Gümnaasiumi kodukorra muutmine

 

25. oktoober 2021 kell 9:10 

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/9

Kinnitatud päevakord:

 • 1. klassi klassitunnistuse vormi kinnitamine.

 

19. august 2021 kell 9:15  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/8

Kinnitatud päevakord:

 • Gümnaasiumi lõpetamine ning gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.
 • Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

 

17. juuni 2021 kell 12:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/7

Kinnitatud päevakord:

 • Gümnaasiumi lõpetamine ning gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine.
 • Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga.
 • Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

 

15. juuni 2021 kell 9:15

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/6

Kinnitatud päevakord:

 • Kokkuvõtte täiendava õppetöö sooritamisest 9 kl.
 • Põhikooli lõpetamine ning põhikooli lõputunnistuse väljaandmine.
 • Õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
 • Põhikooli lõpetajate tunnustamise kiituskirjaga.
 • Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused.

 

8. juuni 2021 kell 15:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/5

Kinnitatud päevakord:

 • Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl järgmisse klassi üleviimise otsustamise.
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.  
 • Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl täiendavale õppetööle jätmise otsustamise.
 • Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.
 
24. mai 2021 kell 08:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/3 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

 • Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 9. klassides.

 

24. mai 2021 kell 15:00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/4 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

 •   Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 12. klassis.
 
30. aprill 2021 kell 14.00  

Õppenõukogu koosolek nr 1-4/2 side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

Kinnitatud päevakord:

 • Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga