slider

Условия защиты данных

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi andmekaitsetingimused

Tallinna Läänemere Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest: Tallinna linna andmekaitsetingimused (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17).

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:
 avaliku ülesande täitmisel,
 juriidilise kohustuse täitmisel,
 Teiega sõlmitud lepingu täitmisel

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks: nõusolek.

Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:
 Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
 Õpilasele õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi loomiseks (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ). E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel. Kool kasutab e-posti keskkonnana Google Gmail´i, seega saab õpilane kasutada oma kontol teisi Google võimalusi (Drive, kalender, grupitöö jne), mida kasutavad ka õpetajad õppetöös ning suhtlemisel õpilastega.
 Õpilasele kooli arvutite kasutamiseks isikliku konto loomiseks. Õpilased saavad kasutada õppeotstarbel kooli serverit ja arvuteid. Arvutitesse logitakse endanimeliste kasutajanimedega, parool lähtub turvanõuetest ning igaühel on see erinev ja unikaalne.
 Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi. Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks loob kool iga klassi õpiaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Tallinna Läänemere Gümnaaisum ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).

Tallinna Läänemere Gümnaaisumi andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Tallinna Läänemere Gümnaaisumi andmekaitse kontaktisik on kooli õppesekretär Aleksandra Larionova (e-post: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) ja personalisekretär Anžela Naumova (e-post: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ), kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist.