Ühisprojekt „Mitmekultuuriliste koolide õpivõrgustiku asutamine“ 2017/2018

 

Briti Nõukogu Eesti esinduse ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse ühisprojekt „Mitmekultuuriliste koolide õpivõrgustiku asutamine“

Projekti  peaeesmärk on mitmekultuuriliste koolide õpivõrgustiku asutamine. Koostöö toel selgitatakse välja võrgustikku kuuluvate koolide arenguvajadused ja õpikohad, pakutakse koolidele abi nende kooliterviku iseseisvaks analüüsiks ja võimaldatakse võrgustiku sisest- ja ülest kogemuste vahetust.

Projekti on kaasatud lisaks Tallinna Läänemere Gümnaasiumile Sakala Eragümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Pärnu Tammsaare Kool ja Tartu Aleksander Puškini Kool.