Projekt “Läänemeri - sõpruse meri” - 2016 - 2018.a

7. - 9. aprillil 2016 Tallinna Läänemere Gümnaasiumi  ja  Sankt - Peterburgi üldharidusliku kooli nr 325 õpilased  osalesid rahvusvahelises projektis “Läänemeri - sõpruse meri”. Külaliste vastuvõtuks korraldasid Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilased huvitava linnaekskursiooni. Külalistele tutvustati linna ajalugu ja vaatamisväärsusi, näidati vanalinna ja Kadrioru parki ning Lasnamäe elamurajooni. Pärast ekskursiooni saabusid külalised kooli, kus neid juba ootas maitsev lõunasöök. Siin toimus  projekti teine osa: konverents.  Läänemeri on sillaks paljudele meie naabritele, kuid ta on  halvas seisundis. Läänemere keskkonnaprobleemid on merereostus ja ohtlike ainete akumuleerumine elusorganismides, võõrliikide sissetung ja bioloogilise mitmekesisuse häirimine. Projekti eesmärgiks oli arutelu, mis tekitab mere reostuse, kuidas kaitsta ning võimaluse korral taastada täies mahus Läänemere looduslik mitmekesisus. Kahe  kooli õpilastest moodustati rühmad  ning  kõik rühmad  vastasid viktoriini küsimustele, joonistasid Läänemere probleeme kajastavaid plakateid. Seejärel toimus arutelu, mille käigus pakuti välja mitu erinevat võimalust mere puhtuse hoidmiseks ning ökoloogia taastamiseks. Konverentsi lõpus tänati Sankt - Peterburgi külalisi tänukirjade, rohkete koolilogoga meenete ning “magusa auhinnaga”. Projektist osavõtt oli mõlema kooli õpilastele  huvitav ja õpetlik - toimus aktiivne mõttevahetus ja samas loodi uusi sõprussidemeid. Rõõm on tõdeda, et koostöö kahe kooli vahel jätkub! 2016. aasta novembris  ootavad  Sankt - Peterburgi õpilased meid enda juurde  külla!   Autor: 11.klassi õpilane, Anna Ovtšarova