„Koos on huvitav ja vahva“ - 2016.a

Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Merekalda Kool ja Tallinna Kuristiku Gümnaasium said toetuse osalemaks lõimumisprojektis „Koos on huvitav ja vahva“. Projekti toimumise aeg on 2016. Eesmärgiks on luua head võimalused koostöiste tegevuste kaudu erinevate kodukeeltega õpilaste grupikuuluvuse tekkeks. Tegevused võimaldavad kokku viia erinevaid lapsi, andes seeläbi võimaluse suhtlemiseks. Projekti tegevustesse on kaasatud lapsevanemad. Projekti käigus loodame leida sõprussuhteid partnerkoolide laste ja õpetajate vahel. Meie koolist osalevad 1. v ja 2. v klassi lapsed koos õpetajate Merle Rebase ja Marge Visnapuu ning lastevanematega.