TEACH-projekt - 2016 - 2018.a

Kaasavate õpistrateegiate ja -meetodite rakendamine klassis/ rühmas- Erasmus+ TEACH projekt Tallinna Läänemere Gümnaasium liitus antud projektiga. Projekti eesmärk on hariduse kvaliteedi ja hindamise arendamine tõenduspõhise praktika rakendamise ning optimaalsete õppimisvõimaluste pakkumise kaudu kõigile õpilastele klassis, sh erivajadustega õpilastele. Projekt viiakse läbi koostöös haridusasutuste, ülikoolide, kompetentsikeskuste ning kohalike omavalitsustega. Projekti tegevused: TEACH-projekti koolituskonverents ja sellele järgnevad projektitegevused Tallinnas kuni 2017.a kevadeni Osalejad on 3 kooli ja 3 lasteaia esindajad: - Tallinna Pääsküla Gümnaasium - Tallinna Läänemere Gümnaasium - Tallinna 21. Kool - Tallinna Lasteaed Nõmmekannike - Lasteaed Pääsupesa - Tallinna Kadaka Lasteaed Vastavalt projektile toimub õpiränne 08.-12.06.2016 Granadas, Hispaanias konverentsile Course and multiplier event TEACH: Evidence Based Education. Projekti partnerid: Tallinna Haridusamet TOPunt GENT vzw (Genti linna nõustamiskeskus, Belgia) Mölndals stad, Department of Childcare and Education (Mölndalsi Haridusamet, Rootsi) Granada Ülikool (Hispaania)