Koolikohustuskomisjon

Komisjoni esimees, komisjoni liige:

Žanna Moleva - õppealajuhataja

Komisjoni liikmed:

Irina Žuravljova - õpetaja

Iuliia Rybalko - sotsiaalpedagoog