Eelkool 2023/2024 õppeaastal

Eelkoolirühma astumiseks taotluse esitamise periood: 01.03.2023-28.04.2023.

Registreerimine toimub elektrooniliselt, koduleheküljel avatakse 2 registreerimisvormi – üks on vene õppekeelega rühma (sobib vene õppekeelega lasteaias käivatele lastele) ja teine keelekümblusrühma (sobib eesti õppekeelega lasteaias käivatele lastele). Palume valida ja täita ainult 1 vormi. Tallinna Läänemere Gümnaasiumis toimib varase keelekümbluse programm.

Eelkooli rühmade täitumisel suletakse registreerimine varem.

Rühmad alustavad tööd septembris ja lõpetavad aprillis, tunnid algavad kella 16.00 paiku ja õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

Need lapsevanemad, kes ei jõua õigel ajal esitada taotlust, jäävad ootejärjekorda ja laps võetakse eelkoolirühma vabanenud kohtade olemasolul.

Ootejärjekorra link avatakse samuti kooli kodulehel.

NB! 5-aastaseid lapsi Tallinna Läänemere Gümnaasium eelkooli ei registreeri!

2023.a 1.oktoobriks laps peab saama kuueaastaseks.

Lapsevanem saab esmase kinnituse registreerimise kohta e-maili teel maikuu jooksul. Lõplik eelkooli nimekirjadesse sisse kandmine toimub augustis peale lastevanemate koosolekut, kus antakse informatsiooni eelkooli tööajast ja sõlmitakse leping lapsevanema ja kooli vahel.

Koosoleku läbiviimise ajast teavitab kool lapsevanemaid kooli kodulehe kaudu.