Koosolek koolieelikute lastevanematele, kelle lapsed lähevad 1.klassi 2023/24.õa

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed käivad meie gümnaasiumi eelkoolirühmades!

Ootame teid 13. veebruaril kell 16.00 koosolekule, mis toimub kooliaulas.

PÄEVAKORD

  1. Registreerimine 1.klassi

  2. Kooli spetsialistide soovitused  (logopeed, psühholoog, kooliõde)