Eesti keele riiklik tasemetöö 4. ja 7.klasside õpilastele


28.septembril 2022 toimub eesti keele riiklik tasemetöö 4. ja 7.klasside õpilastele.
Tasemetöö on elektrooniline, toimub Eksamite infosüsteemis EIS ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 

4.klasside õpilased: kirjalik osa 8.00 - 8.45, seejärel on suuline osa vastavalt õpilaste graafikule kuni 10.40.

8.klasside õpilased: kirjalik osa 11.00 - 12.00, seejärel on suuline osa vastavalt õpilaste graafikule kuni 14.00.

Peale suulist osa lähevad õpilased koju.Toitlustamist sel päeval ei toimu. 


28.septembril 2022 on 5., 6. ja 8. klassidel juhendatud iseseisev õpe. Õpilased on kodus ja sooritavad aineõpetajate poolt e-koolis antud ülesanded.