Tähelepanu tulevaste koolieelikute vanemad!

Koosolek keelekümblusrühma jaoks toimub 24. augustil kell 17.00.

Koosolek vene õppekeelega rühma jaoks toimub 24. augustil kell 17.30.

Kohtumise formaat (koolis aulas või internetis) selgub augustis.