Tasuta kursuseid ülikoolidest

Head õpetajad ja õpilased!
Homsest saavad põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli pakutavatele tasuta kursustele, mis on mõeldud lisatoeks koolides läbiviidavale õppetööle. Põhikoolilõpetajatele pakutakse matemaatika, gümnasistidele matemaatika, eesti keele ja inglise keele kursuseid. Kursused toimuvad e-õppena ja neil osalemine on õpilastele vabatahtlik.
Juba eelmise aasta kevadest olete pidanud õppetööd pidevalt ümber korraldama ning tagama, et see sujuvalt jätkuks. Olete teinud suurepärast tööd, aga see on kaasa toonud ka suure koormuse kasvu. On loomulik, et pidevalt muutuvates oludes on inimesed tavapärasemast ärevamad ja ebakindlamad. Seega on mõistetav, et ka põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajad kõhklevad, kas kõik vajalik kooli lõpetamiseks ning edasiõppimiseks on ikka omandatud.
Meie usume, et teie tunnete oma õpilasi kõige paremini, oskate hinnata nende teadmiste taset ja seetõttu soovitame õpilastel igasuguse täiendava toe vajaduse osas konsulteerida esmalt oma õpetajaga. Nii ka praegu, kui ülikoolid on avaldanud valmisolekut tulla õpetajate koormust leevendama ja õpilastele lisatuge pakkuma.
Oleme rõhutanud, et tegemist on täiendava toega tavapärasele õppetööle ja konsultatsioonidele, mis ju ka praegu distantsõppest hoolimata jätkuvad. Saate pakutavate kursuste võimalustega tutvuda SIIN. Osa kursusi on piiratud õppijate arvuga, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursused on avatud kõigile soovijatele. Päris kindlasti saab suurem osa õpilastest kooli lõpetamisele rahuliku südamega vastu minna. Kui aga leiate, et mõnele teie õpilasele tuleks kursuse läbimine kasuks, siis olete te kindlasti usaldusväärsed soovitajad.
Paneme teile ka südamele oma õpilastele rõhutada, et kursuse läbimine ei garanteeri edukamat eksamitulemust ning et mõne nädalaga mitme aasta teadmisi omandada ei saa, küll aga neid kinnistada ja vajadusel meelde tuletada. Kui vähegi võimalik, siis toetada ka sõnumit, et eksam on hea ja kasulik pingutus oma teadmiste taseme kontrollimiseks, kuid et eelkõige viib riik neid sel aastal läbi tagasiside ja võrdlusmaterjali kogumiseks.