Distantsõppe graafik 25.01-29.01

Head õpilased ja lapsevanemad!

Vastavalt kooli kriisiplaanile COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ning õpilaste ja õpetajate vaheliste kontaktide vähendamiseks jäävad 5-12 klasside õpilased kord nädalas distantsõppele vastavalt graafikule.

Distantsõppe päeval toimuvad tunnid virtuaalses keskkonnas ning samuti antakse lastele ülesandeid ka iseseisvaks tööks. Kõik tunnid viiakse läbi vastavalt kehtivale tunniplaanile.

25.01.2021 - esmaspäev

9. klassid

26.01.2021 - teisipäev

7. klassid

27.01.2021 - kolmapäev

8. klassid

28.01.2021 - neljapäev

10-12. klassid

29.01.2021 - reede

6. klassid

5C, 6C ja 9C klassid jätkavad kontaktõpet. 1-4. klasside õpilased õpivad endiselt koolimajas.

Info distantsõppe päevade graafikute ja muudatuste kohta saadetakse e-kooli ja edastatakse õpilastele ja lapsevanematele klassijuhatajate kaudu.

NB! Kooli juhtkond tuletab meelde, et kooli naasevad tagasi ainult terved lapsed, kellel ei ole köha, nohu, palavikku ega ka muid haigestumise sümptomeid. Kui õpilastel on kodus haigestunuid COVID-19 viirusesse, siis jääb õpilane koju eneseisolatsiooni lõpuni ja samuti jäävad koju tema õed-vennad Terviseameti või Politsei-ja Piirivalveameti poolt kehtestatud eneseisolatsiooni tähtaja lõpuni, et vältida teiste inimeste nakatamist.

Kooli juhtkond tänab koostöö ja mõistva suhtumise eest ja palub koheselt kooli informeerida COVID-19 haigestumisjuhtumitest.

Koolihoones peavad kõik alates 12-aastased ja vanemad lapsed kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased õpilased ja need inimesed, kes ei saa maski kanda tervislike põhjuste tõttu. Võõrastele on sissepääs koolimajja rangelt keelatud. Kõik, kes viibivad kooli territooriumil, peavad jälgima kehtestatud ohutusreegleid.

 

Vastuseid täiendavatele küsimustele ja lisainfot saate klassijuhatajatelt. Palume Teil jälgida võimalikke muudatusi kooli kodulehelt.

 

Lugupidamisega,
Kooli juhtkond