Lugupeetud lapsevanemad!


Reedel, 21.02., PPR ei tööta, ei toimu ka õpiabirühmade, tugirühmade  ja logopeedi tunde.