Koosolek koolieelikute lastevanematele, kelle lapsed lähevad 1.klassi 2020-2021 õa

 

Lugupeetud lapsevanemad, kelle lapsed käivad meie gümnaasiumi eelkoolirühmades!

Ootame teid 17. veebruaril kell 16.00 koosolekule, mis toimub kooliaulas.

PÄEVAKORD

  1. Registreerimine 1.klassi
  2. Kooli spetsialistide soovitused  (psühholoog, kooliõde)