Iseseisvuspäev

23. veebruaril tähistati Tallinna Läänemere Gümnaasiumis iseseisvuspäeva.

Aktused peeti erinevatel aegadel kooli sisehoovis. Iga üritus algas Eesti hümniga. Paljud pidustustel osalejad laulsid kaasa „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. Õpealajuhatajad Ž.Moleva, J.Vassiljeva ja T. Baum-Valgmaa pidasid piduliku kõne.

Meie koolijuhid õnnitlesid kooliperet Eesti Vabariigi 104. aastapäeva puhul, rõhutades, et 24. veebruar on iga eestlase jaoks eriline päev. Riik ja me kõik mäletame ja oleme uhked meie sportlaste saavutuste üle hiljutistel Pekingi olümpiamängudel. Sel päeval meenutatakse armastuse ja austusega Arvo Pärdi muusikat ja Eesti konkursi „Eesti muusika“ võitja Tommi Keši esinemist. Oma kõnes tuletasid administratsiooni esindajad meelde, et ka meie lõpetajad, kelle hulgas on tuntud poliitikuid, sportlasi, ajakirjanikke, arste, õpetajaid ja ärimehi, on andnud oma panuse Eesti arengusse. Ja me oleme selle üle väga uhked. Peaksime meeles pidama, et „riik on alati see, mis on tema rahvas“.

Traditsiooniliselt autasustab president sel tähtpäeval eri valdkondade parimaid. Ja meie gümnaasiumis austati sel päeval vastutustundlikke ja loominguliselt aktiivseid õpilasi. Õppetöövälise tegevuse juht R. Šustrov autasustas diplomite ja tänusõnadega parimaid klassikollektiivide ja eraldi õpilasi projektis „Kiva“ osalemise ning iseseisvuspäeva ja kodanikupäeva plakatite valmistamise eest. Üksikuid õpilasi tõsteti esile ka kui parimate tööde autoreid konkurssidel „Piparkoogimaja“ ja „Meie kooli parim toode“. Samuti tunnustati ja tänati õpilasesinduse esindajaid nende aktiivse osalemise eest koolielus.

Kogunemisele järgnes 4.-7. klassi õpilastele mõeldud viktoriin „Minu Eesti“. Lapsed kontrollisid, kui hästi nad oma kodumaad tunnevad. Küsimused olid erinevad. Kes oli Eesti esimene president ja kes on meie riigi juht täna? Kas tegemist on parlamentaarse või presidentaalse vabariigiga? Millisel teisel riigil on sama hümnimuusika? Kui kõrge on Suur Munamägi? Millised riigid on Eesti naaberriigid?

Õpetajad tõstsid esile iga klassi kolme õpilase nimed, kes tunnevad meie riiki teistest paremini.

Õnnitleme kooliperet Eesti Vabariigi 104. aastapäeva puhul!

Artikli autor: Diana Andreeva, 11. klassi õpilane