Olympus 2021 - Sügissessioon

Kolm 1.B klassi õpilast osalesid klassijuhataja Irina Iljina juhendamisel rahvusvahelisel hariduskursusel „Olympus 2021 – sügisperiood“.

Kursusel osales üle 105 tuhande osaleja. Õpilased täitsid ülesandeid matemaatikas, emakeeles, infoteaduses ja loodusteadustes. Tulemused on kokku võetud ja meil on häid uudiseid - lapsed said diplomid suurepäraste tulemuste eest ja tunnistused osalemise eest.

Palju õnne õpilastele ja nende klassijuhatajale!