Läänemere Gümnaasiumi osalemine projektis „Teeme meie kooli sallivaks“

Sallivus... Sallivus... Sallivus teiste arvamuste, hoiakute, uskude, rasside ja rahvuste suhtes. Meie kool on projektprogrammiga „Teeme enda koolist salliva kooli“ kandideerinud haridusministeeriumi ja Eesti Õpilasesinduste Liidu toetusel Salliv Kool konkursile ja võitnud, saades toetuse projekti korraldamiseks, milles on osalenud kogu koolipere: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Projekti eesmärgiks on juhtida koolipere tähelepanu varjatud moraalse ja füüsilise kiusamise probleemidele ning tõsta teadlikkust sallivuse tähtsusest ühiskonnas.  Samas luua koolis turvaline füüsiline ja psühholoogiline keskkond, et iga koolipere liige tunneks end hästi, töötaks pingevabalt ja stressivabalt ning saavutaks edu hariduses ja õpingutes. 

Need tegevused peaksid parandama koolipere heaolu ning edendama sallivust ja austust inimeste vahel.  Tegevused aitavad toetada õpilaste loomingulist ja loogilist mõtlemist ning arendada sotsiaalseid oskusi. Õpilased õpivad planeerima ja analüüsima oma tegevust ning arendavad suhtlemisoskust ja meeskonnatööd. 

Kolme projektinädala jooksul, 15. novembrist kuni 3. detsembrini 2021, osales koolipere erinevatel üritustel, mille eesmärk oli arendada õpilaste tolerantsust.

16. novembril, rahvusvahelisel sallivuse päeval, toimusid paljudes klassiruumides õppetunnid sellistel teemadel nagu: „Tolerantsus meie ümber“, „Konfliktid klassikaaslastega“, „Kiusamine koolis“, „Turvaline internet“, „Sõbraliku klassikeskkonna loomine“ ja „Teismeliste vanuselised iseärasused“. Kunstitunnis joonistasid lapsed teemakohaseid plakateid. Igaüks meie koolikaaslastest mõtles välja ja kirjutas üles midagi toredat iga oma sõbra, kolleegi või pereliikme kohta ning jagas seda nendega.

Meediaringi õpilased lõid video „Sallivus meie ümber“, mida näidati 16.-17. novembril 2021 kooli ekraanidel ja kooli Facebooki lehel.

Läänemere Gümnaasiumi õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas viidi läbi küsitlus meie kooli kultuurilise ja rahvusliku mitmekesisuse kohta, et saada ülevaade meie koolipere rahvusvahelisusest.

Projekti tõmbenumbriks oli filmiõhtu 9. klassi õpilastele ja gümnaasiumiõpilastele, kus näidati filmi „Väike kelm“. Pärast linastust toimus arutelu, kus kõik osalejad said jagada oma muljeid.

Gümnaasiumiõpilased, kes osalesid Eesti väitlusseltsi korraldatud algkoolitusel, pidasid 11. ja 12. klassi õpilastele väitluse teemal „Meie kool on salliv“. Lapsed pidasid eelkoosolekuid nii internetis kui ka väljaspool, et valmistada ette ja õppida leidma teavet teema kohta ning arendada argumenteerimisoskust. Ürituse päeval valiti välja opositsiooni pooled, kes väitsid, et meie kool ei ole salliv, ja olid inimesed, kes olid veendunud, et meie kool on salliv. Hindamist teostasid 10. klassi õpilased, psühholoog ja huvijuht. Võitjad olid 12. klassi õpilased, kes suutsid väita, et meie kool on tolerantne. Samas debattide tulemused olid parimad 11.klassi õpilastel. See oli väga huvitav kogemus.

Projektile eraldatud aeg on möödas, kuid see ei tähenda, et koolipere liikmed on teema enda jaoks lõpetanud. Soovime, et meie gümnaasium oleks tulevikus sallivam ja suhted üksteisega oleksid lugupidavamad ja korrektsemad.     

Artikli autor: V. Ševtšenko, 11. klassi õpilane