Tallinna Läänemere Gümnaasiumi osalemine Erasmus+ projektis

Alates 2020. aasta septembrist osaleb Tallinna Lääänemere Gümnaasium rahvusvahelises haridusprojektis ERASMUS+ (Digital Storytelling 21). Kolme aasta jooksul (2020-2023) moodustame osa sellest Euroopa Liidu mittetulunduslikust programmist, mille eesmärk on parandada hariduse taset, liikuvust ja kultuurisuhteid. See projekt, mille on koostanud kuue riigi õpetajatest koosnev rahvusvaheline meeskond, õpetab teabe edastamise meetodit lühilugude abil, mis on filmitud selliste videote abil nagu Adobe Premiere, ning samuti erinevate montaažitarkvarade abil. Projekt parandab laste inglise keele oskust, laiendab silmaringi, õpetab austama erinevaid arvamusi, õpetab tolerantsust ja arendab sotsiaalseid oskusi. Need omadused on kasulikud elus ning uues meeskonnas ja ühiskonnas kohanemisel.

Meie meeskonna visiitkaardiks oli vanemate õpilaste poolt lavastatud ja monteeritud video, milles nad rääkisid endast ja oma huvidest. Teises videos tutvustasid nad osalejatele vanalinna tänavaid. See osutus väga huvitavaks ja kasulikuks tegevuseks sotsialiseerumisoskuste arendamiseks. Videotööde käigus märkasid lapsed, kui oluline on lõpptulemus, ja see ühendas neid.

Projektis on aktiivselt osalenud nii Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilased kui ka õpetajad.

Meie õpilased saavad reisida projektis osalevatesse riikidesse, et vahetada kogemusi õpetamismeetodite ja -tingimuste kohta. Võib öelda, et kõik osalejad ootavad huviga kohtumist teiste riikide üliõpilastega. On nii põnev õppida teiste riikide kogemustest ja tutvuda uute inimestega. 

Alles hiljuti, 2021. aasta novembris, sõitsid meie õpetajad Põhja-Itaalias, Lombardia provintsis, Šveitsi piiril asuvasse Varese linna, kus nad said pärast pikka aega ainult veebipõhist suhtlemist isiklikult kohtuda ja tutvuda projektis osalevate välismaa kolleegidega.  Meie õpetajad õppisid Adobe Premiere programmi ja täitsid ülesandeid, tehes video "Meie päev Milanos". Kõik osalejad jagasid reisist vaid eredaid muljeid ning palju kasulikku ja huvitavat teavet.

Kuna projekt hõlmab lisaks Eestile ka Türgit, Itaaliat, Saksamaad, Portugali ja Belgiat, toimub lähiaastatel õpilasvahetus nende riikide vahel.

Juba 2022. aasta märtsis toimub Eesti ja Türgi vahel õpilasvahetus.  Ja neli Läänemere Gümnaasiumi vanemate klasside õpilast sõidavad endisesse Osmanite impeeriumi, et õppida tundma jutustamismeetodit ja selle riigi haridussüsteemi, samuti tutvuda oma eakaaslastega teistest riikidest. Välismaal viibides salvestavad nad lühikese video oma uue riigi kultuurist ja traditsioonidest. See tõotab olla väga huvitav ja sündmusterohke reis. Aprillis tehakse vahehindamine projekti eri riikide meeskondade edukuse kohta.

Teine reis toimub 2022. aasta mais Portugali, kus kõik osalejad saavad üksteisega kohtuda.  2022. aasta sügisel külastavad meie kooli projektipartnerid teistest riikidest ning meie õpilased jätkavad 2022-23. õppeaastal oma suhtlus- ja koostööteekonda Belgias ja Saksamaal.

Projekti lõpus koostatakse kuues keeles digitaalne aruanne, milles esitatakse kõik tegevuste ja kohtumiste tulemused. 

Projekti lõppeesmärgiks on meie õpetajate ja õpilaste inglise keele oskuse parandamine, nende võime arendamine kasutada digitaalse jutustamise meetodeid, et edukalt ja aktiivselt juurutada meetodit oma õpetamisse ja õppimisse, ning nende silmaringi avardamine. 

Soovime neile õnne ja kannatlikkust selle projektiga.

Artikli autor: Diana Andreeva, 11. klassi õpilane