Jõulukontserdid 2020

2020.a detsembrikuus otsustati Tallinna Läänemere Gümnaasiumis vaatamata koroonaviiruse levikuga seotud raskustele hoida head meeleolu.

Tänu 8, 9 ja 10 klaaside õpilastele oli kool kenasti kaunistatud. Korraldatud olid ka kahe jõulukontserti videoesitlused.

Sel aastal oli väga keeruline olukord, aga vaatama sellele tahtsid kõik üks teisele rõõmu pakkuda. Otsustati viia läbi videojõulukontserdid, millest kõik lapsed said osa võtta ja oma oskusi näidata. Jõulukontserte kuvatakse klassitundide ajal virtuaalses keskkonnas.

Esimene kontsert oli korraldatud algklasside keelekümbluse õpetajate poolt. Klaasijuhatajad aitasid 1V, 1G, 2V, 2G, 3V ja 3G klassiide õpilastel näidata nende südamlikke esinemisi. 

Oli tehtud korralik eeltöö. Enne salvestamist oli korraldatud soovijate registreerimine, millele järgnes esinejate valikkava. Klassijuhatajad aitasid ettevalmistusega ja huvipakkuvate esinemisnumbrite valimisega. Salvestus toimus aulas. Kava koosnes luuletustest, tantsudest ja lauludest, muusikalidest ja iluvõimlemise esinemistest.  

Erilist tähelepanu pöörasid algklasside õpilaste erksad kostüümid. Paljud tahtsid kontserdil osaleda, mille eest avaldame tänu.

Tänusõnad ka kõigile, kes aitas osalejatele üritust läbi viia: õpilastele ja klassijuhatajatele, D.Põlkinile tehnilise abi eest, õpilastele  G.Aallile (11B), N.Kravtsovile (9V), А.Isajevale (11A), I.Melnikovile (12A), E.Sobolevskile (9D), А.Sitnikovile (11B) foto- ja videosalvestuse  ja kontserdi kava lõpliku kokku panemise eest,  8 ja 9 klasside õpilastele kooli kaunistamise eest ja südamlik kummardus klassivälise töö juhile R.Šustrovile.

 

Autor: Diana Andrejeva, 10.klass

IMG 9348