Mardi- ja kadripäev

10.novembril tähistati Tallinna Läänemere Gümnaasiumis mardipäeva ja 24.novembril kadripäeva. Kombe kohaselt käivad nendel päevadel lapsed marti ja kadrit jooksmas, käies ukselt uksele, esitades laulu-ja tantsunumbreid, saades vastu maiustusi. Mardid kannavad meeste ja kadrid naiste rõivaid. Meeste kostüümid on tumedad ja naistel heledad.

Õpilasesinduse liikmed rääkisid kooliraadios eesti ja vene keeles rahvapühade kommetest. 19. ja 24.novembril käisid klassides mardid ja kadrid. Kava koosnes luuletustest ja lauludest, üllatusena esitati ka mõistatusi. Pakkus rõõmu, et õpilased vastasid mõistatustega martidele-kadridele. Mardi- ja kadrisandid külastasid kõike klasse, saades tänutäheks palju maiustusi.

Tundide vaheaegadel toimusid erinevad traditsioonilised üritused, näiteks kotijooks. Osalemine oli rohkearvuline, võitjaid autasustati.

24.novembril algas koolis võistlus, kus osalejad said näidata oma loovust isikupäraste maskide valmistamisel. Võitjaid oli tõeliselt raske määrata, kuna esitati hulganisti suurepäraseid töid. Žürii valis välja 5 algklasside õpilaste parimat tööd.

Esikohta jagasid Ilnara Igragimova (4A), Daniil Stankevitš (3E) ja Mark Fjodorov (3E). Teise koha sai Robert Permjakov (1B). Kolmas koht kuulus Eva Baklaženkole (4G).

Autasustamine toimus aulas, kus anti üle aukirjad ja kingitused.

Tänusõnad õpilasesindusele, kes viis läbi mardi-ja kadripäeva üritused. Suurim tänu 3G, 3В, 3D, 3E, 4D ja 4E martidele ja kadridele, nende klassijuhatajatele ning eesti keele õpetajatele, kes abistasid õpilasi.

128572099 3586049911511219 6822666181987639131 o