Iseseisvuspäev Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

Eesti  iseseisvuspäev 20  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  tähistati  21.veebruaril. Meie  maa  suur  pidupäev  oli  pühendatud   iseseisvusdeklaratsioonlile, mida võeti  vastu Tallinnas  24. veebruaril  1918. aastal.

Õpilaste  ja  õpetajate  kõige  ergsamaks  sündmuseks  sai  Eesti  Vabariigi  presidendi Kersti  Kaljulaid  meie  kooli  külastamine. Sellel  päeval ta  külastas  ja   viis  läbi  kodanikuõpetusetunde  meie  koolis  ja  Kuristiku  gümnaasiumis. Vabariigi  president  õnnitles  10  ja  12 klasside  õpilasi  ja  kõiki  kohal  viibijaid  vabariigi  sünnipäeva  puhul. Sama  päeva  õhtul  president  autasustas  vabariigi  inimesi, kes  teevad  ühiskonna  jaoks  rohkem, kui  on  kirjas  nende  ametijuhendis  ja  neilt  oodatakse. Sellele  proua  president  pööras erilist  tähelepanu,sest  tänu  nendele  inimestele  meie  maa  areneb  ja  õitseb. Meie  kooli  õpilaste  seas  on  ka  selliseid  õpilasi, tänu  kellele meie  koolielu  muutub  huvitavamaks. Näiteks , ÕOV  liikmed. On  vaja  meeles  pidada,ütles  president, et kooli,  ühiskonna  ja  riigi  areng  sõltub  igaühest. Pööras  ka  tähelepanu  sellel, et  16aastastele  noortele  oli  antud  õigus osaleda   kohalikutes valimistes. Tähtis  on  see, et  noor  inimene, kes  läheb  hääletama  esimest  korda  orienteeruks  erakondade  poliitilistes  suundumistes  ja  oleks  ise  aktiivne. Gümnaasiumi  õpilased  esitasid  presidendile  küsimusi  õppekeelest  Eesti  koolides, kogumispensioonist, presidendi  kooliaastatest  ja  tuleviku  plaanidest. Enne  tundi  Kersti  Kaljulaid  kohtus  ja  vestles  õpilaste  omavalitsuse presidendiga. Vesteldi  kooli  tegevusest  ja  kooli  arengu  plaanidest.

Sellel  pidulikul  päeval  toimusid õpilaste  rivistused kooliõues. 1-3  klassi  õpilased  töökodades  valmistasid erinevate  Eestimaa  linnade  plakateid  ja  tuntud  sportlastele, lauljatele ja  kultuuritegelastele  pühendatud  plakateid.  6-7 klasside  õpilased  osalesid  interaktiivses LOQUIZE mängus. 4-5  klasside  ja  8-9  klasside  õpilased  võistlesid  viktoriinis, kes  parem  teab  oma  kodumaad.    

Tulemused:

1.koht-   9.b, 8.v, 5.a, 4.v 

2.koht – 9.a,8.d, 5.e, 4.b 

3.koht -  9.g, 8.g, 5.d, 4.g                                                                                                

Piduliku  päeva  lõpus  toimus  kooli  võrkpalliturniir, kus  osalesid  10 – 12 klasside  õpilased.

Täname  kõike  ürituste  organisaatoreid  ja  osavõtjaid  pidulikku  atmosfääri  loomise  eest.     

Irina  Žuravljova  

BbH4aNY3ems