“Harjutades kujuneb iseloom”

9. detsembril 2019.a Tartu Ülikooli eetikakeskuse 12. 
väärtuskasvatuse konverentsil “Harjutades kujuneb iseloom” pälvis Tallinna Läänemere Gümnaasium tiitli “Hea kooli teerajaja 2019”. Konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool 2019” tunnustati meie kooli keelekümblusmetoodika eduka rakendamise, koolisiseste parimate praktikate jagamise ja ühistele väärtustele toetuva koolikultuuri arendamise eest. 
 
Õnnitleme kogu koolipere tunnustuse puhul!
  hea kooli tunnustamine   IMG 0633 1