Projektis „KODANIKURAHU“ osalemine

Juba  kuuendat  aastat  kultuursete  seltside  ühing „Liira“  viib   läbi  projekti  nimetuse  all „ Rahvuslikud  kultuurid -  kooli“,  mille  eesmärgiks  on  tuutvustada  õpilastele erinevate  rahvuste kultuure,  kes  elavad  meie  maal.  Igal  aastal  Läänemere  gümnaasiumi  õpilased osalevad  selles  projektis.  Sellel  aastal, 5.novembril  meile  külla  tulid  külalised – mustlastantsu  ansambli  „Alsol“  esindajad Larianna  Holm  ja  Natalja  Ilves. Külalised  näitasid  presentatsiooni  mustlaste  elust, jutustasid  rahva  ajaloost  ja  selle  rahva  elu  eripärasusest. Erk  mulje  jäi  rahvuskostüümidest  ja  tantsudest. Kohtumise lõpus  vaadati  koos  filmi. Õpilased  näitasid  saadud  teadmisi  viktoriinis. 4.-5. klasside  õpilased  joonistasid temaatilisi  joonistusi  õpetaja  S.Ovtšarova juhtimisel.

12.novembril  külaline  Natalja  Ilves  tutvustas  mustlastantsu  koreograafiat. 6.b klassi  õpilased  õppisid  10 päevaga  mustlaspolkat!

22.novembril  toimus  rahvusvähemuste  ühingu „Liira“  majas  lõppkontsert – vastuvõtt,  kus  meie  kooli  õpilased näitasid  tõelist  meisterlikkust  rahvustantsus.

Üritusest  võtsid  haridus- ja  heategevuühistute  esindajad  ja  õpilased Tallinna  linna  erinevatest  koolidest. Au  külalisena  osales  Moldova  suursaadik , kes  esines kõnega  ürituse  lõpus.

Peo  lõpus  oli  kaetud  laud  erinevate  rahvustoitudega. Siin  olid  valgevene-burjatia-, gruusia-, korea-, moldova-, vene-, tatari- ja mustlasköögi  toidud.

Tänu  projektis  osalemine  vahemaa  erinevate  rahvuste  inimeste  vahel  vähenes  ja  kaunistas  meie  elu.

Marina  Ševtšenko

6.b klassijuhataja

3  4  5