Gümnasistideks saamine

7.novembril 2019  Läänemere  gümnaasiumis  toimus  traditsiooniline  üritus,  kus  10.klasside  õpilasi  pühendati  gümnasistideks.

Päeva teema  oli  „Maja  paranormaalsete nähtustega“. Erinevate  ülesannete  täitmise  tulemuseks oli peidetud pantvangi  otsimine  ja leidmine. Vastavates  kostüümides  ja  grimmeeritud 11. klasssi  õpilased  lõid  salajase  atmosfääri  koolis.Õpilased-kandidaadid  jagati  kuueks  rühmaks  nimedega Zombi, Harli  Kwinn ja n.e. Päeva  jooksul koolimaja  korrustel  õpilasi  ootasid  „vaimud“,kes jagasid  infot  erinevate  ülesannete  lahendamiseks. Alates  kella  seitsmest  hommikul  kandidaadid  lahehdasid  mitmeid  ülesandeid. Siin  oli jogurdite  söömine  kinniste  silmadega, kinnises  kastis  asjade  ära  tundmine...... Peale  5.tundi  leiti  vangla  võti, kus  oli  peidetud  pantvang. Ürituse  esimese  poole  finaalis  õpilased-kandidaadid  lugesid  gümnasisti  tõotust, millega  nad  kinnitasis  soovi  astuda  meie  kooli  vanemate  klasside  õpilaste  perre.

Õhtul  üritus  jatkus  ...,aga see, mis seal  toimus  jääb  saladuseks.

Valeria  Kolõškova  11.klassi  õpilane

Galerii

1  2