Kogu meie elu on mäng

Mängu kutsutakse „lapse tohutu suureks õpetajaks“, töö ja aktiivse tegevuse loomulikuks vormiks.
Seepärast on ta lapse mõtlemist arendavaks põhivormiks. Ta kujundab lapse maailmatunnetust.

Lapse mängu kommunikatiivse, intellektuaalse ja loomingulise aktiivsuse tase sõltub mängu iseloomust,
raskustasemest, lapse suhtumisest ja täiskasvanu seisukohast. Positiivse maailmavaate ja aktiivse
eluseisukoha näite andis algkooli 2.-3. klasside õpilastele ja õpetajatele ühe meie kooli õpilase isa Valentin Degterjov.

22.-24. septembrini viis ta läbi tunde, kus õpetas lapsi mängima erinevaid intellektuaalseid ja arendavaid lauamänge.
Lapsed olid tõsiselt huvitatud kasuliku puhkuse läbi viimisest.

Igale klassikollektiivile, kus Valentin meister-klassi näitas, kinkis ta ühe komplekti lauammänge.
Suur tänu Teile, lugupeetud V. Degterjov!

Ja see pole meie koolis arendavate lauamängude kasutamise ainus näide.
Eelmisel aastal loodi lauamängude klubi. Osalejateks olid 7.-9. klasside õpilased.

2014. aasta oktoobris-novembris tuleb meil lauamängude parimate mängijate turniir.

Mängige! Treenige! Valmistuge turniiriks! Edu teile!