Vastuvõtt esimesse klassi

1.klassi õpilase võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määrusele nr.132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord"

Dokumentide vastuvõtt koolis toimub alates 10.juunist.

Alates 15.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalises järjekorras.