Õppenõukogu koosolekud 2018/2019

Erakorraline õppenõukogu 07. juuni 2019 nr 1-7/8 kell 14.00
 
Kinnitatud päevakord:

1. Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl täiendavale õppetööle jätmise otsustamise.
2. Õpilaste 1.-8. kl ja 10.-11. kl järgmisse klassi üleviimise otsustamise.
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine.   
4.  Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.  
5. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise            korraldamisest ja kontrollimisest.
 
Erakorraline õppenõukogu 03. juuni 2019 nr 1-7/7 kell 08.00
 
Kinnitatud päevakord:
 1.  9. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine   .
 
Erakorraline õppenõukogu 27. mai 2019 nr 1-7/6 kell 08.00
 
Kinnitatud päevakord:
 1.  12. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 
 
Erakorraline õppenõukogu 06. mai 2019 nr 1-7/5 kell 08.00
Kinnitatud päevakord:
 1. Õpilasega tema käitumise arutamine.
 
Erakorraline õppenõukogu 03. mai 2019 nr 1-7/4 kell 14.00
Kinnitatud päevakord:
 1. Õpilasega tema käitumise arutamine.
Erakorraline õppenõukogu 28. veebruar 2019 nr 1-7/3 kell 10.00
Kinnitatud päevakord:
 1. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
 2. Kokkuvõte I poolaasta tulemustest.
 3. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta punktis 5.7.
Erakorraline õppenõukogu 01. veebruar 2019 nr 1-7/2 kell 14.00

Kinnitatud päevakord:

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine.
 
Erakorraline õppenõukogu 28. jaanuar 2019 nr 1-7/1 kell 08.00

Kinnitatud päevakord:

 1. Kokkuvõte I poolaasta õpitulemuste põhjal määratud koduõpe arutamine. 

 2. Vanema taoltuse alusel õpilasele II poolaasta koduõppe rakendamine. 

 
Õppenõukogu 25. oktoober 2018 nr 1-7/9 kell 10.00

Kinnitatud päevakord:

 1. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine eelmise õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  

 2. Hindamiskorra muutmine.

- "d" täht
- "VP" täht
- "A", "MA" loovtöös
- I kooliastme kehalise kasvatuse tundide hindamine