Eelkool 2020/2021 õppeaastal

Eelkool 2020/2021 õppeaastal

Lugupeetud lapsevanemad!

Registreerimine eelkooli on lõpetatud.

Kui olete registreerimisega hilinenud, on teil võimalus panna laps kirja ootejärjekorda.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis toimib varase keelekümbluse programm, seetõttu, valides rühma, peate otsustama, kas teid huvitab keelekümblusrühm või rühm vene õppekeelega.

Juhul, kui mõni lapsevanem keeldub kohast, võtab sekretär ühendust lapsevanemaga ootejärjekorrast.

Rühmad alustavad tööd oktoobris ja lõpetavad aprillis, tunnid algavad kella 16.00 paiku ja õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti.

NB! 5-aastaseid lapsi Tallinna Läänemere Gümnaasium eelkooli ei registreeri!

2020.a 1.oktoobriks laps peab saama kuueaastaseks.

Lapsevanem saab esmase kinnituse registreerimise kohta e-maili teel mai kuu jooksul. Lõplik eelkooli nimekirjadesse sisse kandmine toimub augustis peale lastevanemate koosolekut, kus antakse informatsiooni eelkooli tööajast ja sõlmitakse leping lapsevanema ja kooli vahel.

Koosolek keelekümblusrühma jaoks toimub 26.augustil kell 17.00 kooli aulas.

Koosolek vene õppekeelega rühma jaoks toimub 26.augustil kell 17.45 kooli aulas.

 

Registreerimine eelkooli 2020-2021 õa (ootejärjekord).