Kuulutused

Info

Kooli kantselei töötab ajavahemikul

 

01.-05.07.2019 kell 10-14.00

Koolipere on
 
kollektiiv
 
puhkusel
 
 
08.07-04.08.2019
Valvuri telefoni number 
 
675 0585.
Loe edasi

Toitlustamine pikapäevarühmas mais

MAI 2019 toiduraha:

22 eurot (22 päeva; 1,00 €/päev)

Maksmise tähtaeg on 28.04

Söökla arvelduskonto rekvisiidid:
OÜ BRAMOS,  PANK SEB ARVELDUSKONTO EE861010220088358010. NIMI, PEREKONNANIMI, KLASS, KUU.
Juhul kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) e-posti aadressil ou-bramos@mail.ru. Laps võetakse toidult maha teatamisest järgneval päeval. Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.

Loe edasi

Projekt "Eesti kultuuri ja tavadega tutvumine kevadpüha „Lihavõttepühad“ tähistamise näitel." …

Antud idee realiseerimiseks pakub MTÜ tutvuda Lihavõttepüha traditsioonidega Kurgja talus. Üritus toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Eesti keeles, grupi suurus 40 inimest, noored vanuses 17-18 aastat, osalemine on TASUTA. Programmis on: Lihavõttepüha traditsioonidega tutvumine, ettekanne Töötuba: munade värvimine sibulakoorte ja samblaga Töötuba: odrakaraskite valmistamine Kurgja talu looduse ja koduloomadega tutvumine Kestus: 8 tundi Pärast talu külastamist korraldatakse kirjandite konkurss teemal „Eesti pühade traditsioonid“, samuti fotokonkurss ja konkurss „Pärnumaa kaunid kohad“. Eeldatakse, et ürituse tulemusel tutvuvad noored Eesti kultuuri eripäradega ning saavad hilisemas elus ning töös neid kogemusi kasutada ja mõistavad paremini Eesti kultuuri. Üritus aitab avardada silmaringi ja tasandada kultuuride vahelist barjääri. ... Loe edasi

Eestimaa õpib ja tänab

tunnusta haridusvaldkonna tegijaid 0 Eesti haridus on üks maailma parimaid. Meie noortel on silmapaistvad teadmised ja oskused, millega saavutatakse kõrgeid kohti rahvusvahelistel võistlustel ja testides igas haridusastmes. See on võimalik vaid tänu suurimale toele – õpetajale. Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Alates 2018. aastast määrab Vabariigi Valitsus Aasta Õpetaja üheksa kategooria parimatele riikliku hariduspreemia ning lisaks riikliku haridustöötaja elutööpreemia suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Väiksemate
... Loe edasi

Registreerimine eelkooli 2019-2020 õa

Ссылка на очередь ожидания(keelekümblus - õppimine eesti keeles)
 
 
 
Loe edasi

Ronimisseinad

Ronimisseinte kasutamise reeglid:

 • Ronimisseina kasutad täielikult omal vastutusel
 • Ronimisel alustad ja lõpetad rada selleks ettenähtud kohtades
 • Ronimisseina ühe paneeli peal võib olla ainult 1 inimene
 • Ronimisseinal pead sa olema tähelepanelik, hooliv
 • Ära pane jalgu ülemisele tsoonile
 • Ronima minnes kinnita pikad juuksed ja ära võtta esemeid, mis

võivad ronimisel maha kukkuda

 • Ronimisseinal on keelatud ronida paljajalu, sokkides või välisjalanõudes
 • Ära sega teisi ronijaid
 • Ole tähelepanelik seinal olevate ronijate suhtes, kes võivad igal ajahetkel maha kukkuda
 • Ära ole teisele ronijale liiga lähedal
 • Ronimisseina esisel on keelatud jooksmine
 • Ära mängi ronimiseinte lähedal teisi mänge
 • Probleemidest seoses ronimisseinaga, selle varustusega või teiste ronijate käitumisega teavita õpetajat

IMG 7493

Loe edasi

Eelkool 2019/2020 õppeaastal

Eelkoolirühma astumiseks taotluse esitamise periood: 01.03.2019-30.04.2019. Registreerimine toimub elektrooniliselt, koduleheküljel avatakse 2 registreerimisvormi – üks on tavarühma jaoks (vene õppekeelega), teine keelekümblusrühma jaoks (eesti õppekeelega). Tallinna Läänemere Gümnaasiumis toimib varase keelekümbluse programm. Eelkooli rühmade täitumisel registreerimine suletakse varem. Rühmad alustavad tööd oktoobris ja lõpetavad aprillis, tunnid algavad kella 16.00 paiku ja õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Need lapsevanemad, kes ei jõua õigel ajal esitada taotlust, jäävad ootejärjekorda ja laps võetakse eelkoolirühma vabanenud kohtade olemasolul. Ootejärjekorra link avatakse samuti kooli kodulehel. NB! 5-aastaseid lapsi Tallinna Läänemere Gümnaasium eelkooli ei registreeri! 2019 .a 1.oktoobriks laps peab saama kuueaastaseks. ... Loe edasi

Robotitehnikaring 1. – 9. kasside õpilastele

Sellel  nädalal  meie  gümnaasiumis  viidi  läbi  innovaatilise  ringi „Robotitehnika  ja  teadus“ esimesed  tunnid  4.-9.klasside   õpilastele.

Loe edasi

Haldusjärelevalve teostamine Tallinna Läänemere Gümnaasiumis

Haridus- ja teadusministri 21.02.2018 käskkirja nr 1.1-2/18/78 „Haldusjärelevalve teostamine  Tallinna Läänemere Gümnaasiumis“ alusel viiakse  alates 12.03.2018 Tallinna Läänemere Gümnaasiumis  läbi järelevalve.

Loe edasi

Viimased Uudised

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next
 Õppeaasta viimased kergejõustiku võistlused

Õppeaasta viimased kergejõustiku või…

 28,-30.  mail  2019  toimusid  õppeaasta  viimased  kergejõustiku  võistlused. Vanemad  õpilased  võistlesid  Kadrioru  staadionil. Kaks  esimest  kohta  võitis   8.a klassi  õpilane  Jaroslav  Sivihha  kaugushüppes -6,18  ja  kolmikhüppes  -12,24- Linna   parimate  õpilaste  hulka ...Loe edasi

 Aktsioon “Päev autota”

Aktsioon “Päev autota”

 17.mail  2019  Läänemere  gümnaasiumis,  nagu  paljudes  organisatsioonides  ja  koolides,  toimus  aktsioon  “ Kooli jalg-,tõugrattaga, rulluiskudega j n e”. Selle  aktsiooni  eesmärgiks  oli  jõuda  kooli  erinevate  transpordi  vahenditega. Milleks  oli vaja  korraldada ...Loe edasi

Emadepäeva kontsert.

Emadepäeva kontsert.

10,mail 2019 Läänemere gümnaasiumis toimus emadepäeva kontsert, misoli pühendatud meie kõige kallimatele inimestele - emadeleSellel päeval mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud inimesed õnnitlevadoma emasid.Kontserdi avasid esimese klassi õpilased, kes...Loe edasi

 Ekskursioon meedia ja kinemotograafia  instituuti

Ekskursioon meedia ja kinemotograafia…

16. mail 2019  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  10. klassi meedia  kursuse  ja  7.klasside  media  ringi  liikmed olid  ekskursioonil Tallinna  Ülikooli  Balti kino - ja meediakoolis. Õpilased  tutvusid  õppeprogrammidega, külastasid  õppeklasse, raamatukogu...Loe edasi

  Tallinna päeva etteütlus

Tallinna päeva etteütlus

15.mail  2019  Tallinna  Vabaduse  väljakul  toimus  juba seitsmendat  aastat,  traditsiooniline  etteütlus  eesti  keeles  Tallinna  päeva  raames, milles  osales  1780  osavõtjat. Seega  oli  püstitatud  tanavune  osalejate  rekord. Käesolev  aasta  on  eesti ...Loe edasi

Erudiitide mäng

Erudiitide mäng

11.aprillil  2.klassi  õpilastel  toimus  “Erudiitide  mäng”,mis  oli  pühendatud  Ülemaailmsele  tervise  päevale,  Kosmonautika  päevale  ja  rahvusvahelisele Ema-Maale. Mäng  oli  huvitav.Korraga  võistles  12  võistkonda - igast  klassist  3  võistkonda. Võistlejad  lahendasid  väga  raskeid ...Loe edasi

Koostöö Tallinna Kihnu Lasteaiaga

Koostöö Tallinna Kihnu Lasteaiaga

  12. aprillil toimus järjekordne koostööüritus sõpruslasteaiaga. Külas käisid Värvikildude ja Saarelaidude rühmad. Koolieelikuid võtsid vastu 1. v, 1. g ja 3. v klassi õpetajad ja õpilased. Esitasime külalistele näidendeid, tutvustasime...Loe edasi

Külalised Ukrainast

Külalised Ukrainast

Meie kooli toredad ja töökad õpetajad koos direktoriga võtsid 8. aprillil vastu haridustöötajate delegatsiooni Ukrainast. Visiidi eesmärgiks oli näha Eesti haridussüsteemi toimimist ja edukust. Külalised said tutvuda keelekümbluse programmi ning...Loe edasi

Muinasjuttude pidu

Muinasjuttude pidu

  13. märtsil toimus emakeelepäeva raames 1.-3. keelekümblusklasside "Muinasjuttude pidu". Iga klass oli valmistanud ette ühe tuntud muinasjutu. Esimeste klasside esituses sai näha tänapäevases võtmes lavastatud muinasjutte "Punamütsike" ja "Seitse kitsetalle...Loe edasi

Aktsioon „Teeme ära“

Aktsioon „Teeme ära“

4.mail 2019  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  toimus  aktsioon  „Teeme  ära“,seega  me  liitusime  ülevabariigilise  aktsiooniga, milles  osales  44000 inimest. Meeldiv  on  märkida, et  nende  hulgas  olid  ka  meie  kooli 150 õpilast, õpetajat...Loe edasi

Viimane koolikell

Viimane koolikell

17. aprillil  2019  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  toimus  traditsiooniline  üritus  „ Viimane  koolikell“ õpilastele,  kes  sellel  aastal  lõpetavad  kooli. Viimane  koolikell  helises  38 õpilasele, vanematele  ja  õpetajatele. Sel  päeval  kaheteiskümnenda  klassi  õpilased ...Loe edasi

Rajooni liikluseeskirjade võistlus.

Rajooni liikluseeskirjade võistlus.

16. aprillil  2019  Tallinna  Läänemere  Gümnaasium  organiseeris  ja  võõs  läbi  rajooni  liikluseeskirjade  tundjate  võistluse.  Ürituses  osalesid  3.klasside  õpilased kaheksast  Lasnamõe  koolidest ja  Maardu  linnast. Ürituse  eesmärgiks  oli  soov  pöörata  õpilaste  tähelepanu ...Loe edasi

  Integreeritud linna üritus 7.klasside õpilastele

Integreeritud linna üritus 7.klass…

 10.aprillil  2019  Läänemere  gümnaasiumis  toimus  traditsiooniline  linna  integreeritud  üritus  7.klasside  õpilastele. Koos  meie  kooli  õpilastega jaamademängus  osalesid  õpilased  Tallinna  Pae  Gümnaasiumist, Tallinna  Lasnamäe  Gümnaasiumist, Mahtra  Põhikoolist, Õismäe  Lütsiumist, Mustamäe  Humanitaargümnaasiumist ...Loe edasi

TOTAALNE  ETTEÜTLUS

TOTAALNE ETTEÜTLUS

7.aprillil  2019  rühm  meie  kooli  õpilasi  ja  õpetajaid koos  gümnaasiumi  direktoriga  Deniss  Presnitsoviga  võtsid  vastu  ülemaailmse aktsiooni „Totaalne  etteütlus“ ametliku  delegatsiooni, mis  saabus 2019. aasta  totaalse  etteütluse  pealinna Tallinnasse. Meie  10.klasside...Loe edasi

Juhtaktiivide festival Sankt- Peterburis

Juhtaktiivide festival Sankt- Peterbur…

22. – 26. märtsini 2019  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  õpilasomavalitsuse  nõukogu  külastas  Sankt-Peterburi  Moskva  rajooni  20. juhtaktiivide  festivali. Meie  eesmärgiks  oli tutvuda  õpilaste aktiivse  eluhoiakuga, rajooni  aktiivi  tööga, leida  klassiväliste  ürituste  uusi ...Loe edasi

VÕIT LINNAKONKURSIL

VÕIT LINNAKONKURSIL

21.märtsil  2019  9.g klassi  õpilane  Aleksei  Sitnikov  ja  8.g  klassi  õpilane Evelina  Hassanova  võtsid  osa  Linna  konkursist  „The  beauty of  poetry of  launguage“ 7.-11.kl. õpilastele.  Üritus  toimus  Mustjõe  gümnaasiumis.Õpilased  saavutasid  auhinnalisi ...Loe edasi

EMAKEELEPÄEV

EMAKEELEPÄEV

Traditsiooniliselt  14. märtsil  Eestis  tähistatakse  emakeelepäev. 2019. aastal  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  sel  päeval  toimus  linna  integreeritud  üritus „Putukate  salaelu“, meie  kooli  algklasside  õpilastele  ja  õpetajatele  ja külalistele Kuristiku ,Pae, Mustjõe...Loe edasi

EV 101.aastapäeva aktused

EV 101.aastapäeva aktused

Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  21. ja 22.  veebruaril  2019  toimusid  pidulikud  aktused,pühendatud   Eesti  Vabariigi  101. aastapäevajle. Aktustel  õpilased  laulsid  Eesti  hümni,  kuulasid  direktori  Deniss  Presnetsovi  tervitust, nautisid  ja  soojalt  võtsid  vastu mudilastekoori...Loe edasi

  Talvine tervisepäev

Talvine tervisepäev

27.veebruaril  2019  Pirita  Tervisespordi keskuses , mis  asub aadressil  Rummu 3  toimus  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  õpilastele  talvine tervisepäev.Sellel  aastal  spordiüritus  toimus  veevruari  koolivaheajal. Osavõtjaid  oli  rohkem, võrreldes  eelmise  aastaga- 150...Loe edasi

 K V N 2019

K V N 2019

 Tarkade  ja  lõbusate  klubi  2019 16.veebruaril  2019  Tallinna   Läänemere  Gümnaasiumis  toimus  traditsiooniline  KVN-i  mäng. Sellel  aastal  mängus  osales  5  võistkonda: 10.a ja 10.b  klasside  võistkonnad , 11. Ja 12. klasside  võistkonnad ...Loe edasi

  Liiklusohutusenädal 2019.

Liiklusohutusenädal 2019.

 27- 31. jaanuarini 2019 Läänemere  gümnaasiumis toimus liiklusohutusenädal.   Erinevate  temaatiliste  ürituste eesmärgiks  oli sise-ja välisähvarduste  kaitse ,   õpilastele  meelde tuletamine helkurite  kandmise tähtsusest ja käitumisreeglitest,   mis  võivad  päästa inimese  elu.   Esimeseks  nädalapäevaks oli  valmistatud...Loe edasi

Tantsufestival

Tantsufestival

 31.jaanuaril 2019 Tallinna  Läänemere Gümnaasiumis toimus  igaaastane                tantsufestival „Lootus“.   Ürituses võtsid osa põhikooli  õpilased                - kokku 70 last. Osalesid  kõik, kellele meeldib tantsida. Õpilased                esitasid erinevaid  tantsustiile „Hip-hop“,“Street  dance“,“Elektro dance“,                „Tecktonik“...Olid ka  esitatud tantse...Loe edasi

   Tuntud poliitiku ühiskonnaõpetuse tund.

Tuntud poliitiku ühiskonnaõpetuse…

18. jaanuaril  2019 Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumi  külastas  Tallinna  Linna  Volikogu  esimees  Mihhail  Kõlvart, kes  viis  läbi  lahtise  ühiskonnaõpetuse  tunni  11. ja 12. klassi  õpilastele. Kohtumine  oraatoriga,  kes suurepäraselt valdab  sõna, on ...Loe edasi

K A R N E V A L 2018

K A R N E V A L 2018

21. dtsembril  2018  Tallinna  Läänemere  Gümnaasiumis  toimus  traditsiooniline  gümnasistide  karneval. See  on  meie  kooli  tuntud  imelise  atmosfääriga   üritus. Karnevalist  võtsid  osa  meie  kooli  gümnasistid  ja  külalised  Lasnamäe  gümnaasiumist  ja  Linnamäe ...Loe edasi

Aastavahetuse pidustused.

Aastavahetuse pidustused.

Aastavahetuse pidustused   Läänemere  gümaasiumis  algasid  detsembri  viimastel  õppepäevadel  ja  lõppesid  11. jaanuaril  2019. Lumehelbed, girländid,kuuseehted....Kõige  tähtsam, on  aga see, et  kõrval  oleksid  lähedased  inimesed. 21.detsembril  2018  meie  koolis  toimus  koolipere  pidu “Jõulukohtumised“...Loe edasi

Külalised  Lätist

Külalised Lätist

Jõulude  eel  meie  kooli  külastasid  Riia  Regali  kooli ( Rigas  Rinužu vidusskola) õpilased  ja  õpetajad. Projekti  eesmärk  oli  luua  sõprus- ja partnersidemed  koolide  vahel. Õpilastel  tekkis  suurepärane  võimalus  laiendada  oma ...Loe edasi

10.b klassi gümnasistide heategu

10.b klassi gümnasistide heategu

19. ja 20. detsembril  2018  10.b klassi  gümnasistid  oma  heateo  raames  viisid   läbi  4.klasside  õpilastele  nääriürituse. Gümnasistid  valmistasid  ette  E.Uspenski  raamatute  „Onu  Fjodor, Peni  ja  Kass“  ja  „Prostokvašino“ järgi näidendi. Esinemise ...Loe edasi

Värvinädal

Värvinädal

Ajavahemikul  10.- 14.detsembrini  2018  meie  gümnaasiumis  toimus  värvinädal.  Selle  nädala  eesmärk  oli  lisada  koolipäevadele  erksaid  värve  ja  tõsta  tuju. Esmaspäeval  õpetajad  ja  õpilased  pidid  panama  selga  kas  punast, sinist  või  rohelist ...Loe edasi

 Vabariigi  koolikinode festivalis  SNOFF 2018 osalemine

Vabariigi koolikinode festivalis …

22. novembril  2018  Tallinna   Läänemere  Gümnaasiumi  “Media”  klubi  liikmed, 7. klasside  õpilased   osalesid  igaastases  koolikinode   festivalis, mis  toimus  Sauel. Festivalil  näidati  15  parimat   tööd  kaheksast  Eestimaa  koolidest  erinevates  kategooriates: lühimetraažiline  film...Loe edasi

 Tallinna  Läänemere Gümnaasiumi seiklusrada

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi seik…

2018. aastal  Läänemere  gümnaasium  liitus  programmiga “Liikuma  kutsuv  kool”,mille  eesmärgiks on  laste  ja  noorte  inimeste  vanuses  5. – 17.aastat  aktiivne  liikumine  minimum  60  minutit  päevas. Programm  on  välja  töötatud   Tartu  Ülikooli ...Loe edasi

Läänemere  gümnaasiumi  õpilaste spordisaavutused

Läänemere gümnaasiumi õpilaste spor…

27.-28. novembril  2018  Läänemere  gümnaasiumi  õpilased  esinesid  linna  spordivõistlustel. 27. novembril põhikooli  õpilased  Anastassia  Poljakova  9.g, Kristina  Startšuk 9.g, Artjom  Poljakov  6.g  ja  Aljona  Startšuk  4.b  näitasid  suurepäraseid  resultaate sulgpallivõistlustel.  Gümnaasiumi ...Loe edasi

Kodanikurahu

Kodanikurahu

Igal  aastal  Läänemere  gümnaasium  võtab  osa  rahvusvahelisest  projektist „Kodanikurahu“,kus  meie  õpilastele  pakutakse  võimalust  tutvuda  erinevate rahvaste  kultuuri  ja  traditsioonidega.16. novembril  2018  6. V  klassi  kunstiõpetusetundi  tulid  „Liira“  ühingu  Kabardiini- Balkaari ...Loe edasi

 Eesti Vabariigi kodanikupäev

Eesti Vabariigi kodanikupäev

  26.novembrist – 30.novembrini 2018 Tallinna   Läänemere   Gümnaasiumis  toimusid  üritused, pühendatud  EV  kodanikupäevale. Kooli  fuajees  oli püstitatud  Eesti  lipp,  infostend  ajalooliste  faktidega  Eesti  Vabariigi  kohta. Kabinetide   usteaknadel  olid  EV  sümbolid –...Loe edasi

 HALLOWEEN  QUIZ

HALLOWEEN QUIZ

31. oktoobril  2018  Läänemere  gümnaasiumis  toimus  „Halloween  quiz“, milles  võtsid  osa  4.klasside  õpilased. Õpilastel  olid  toredad  kostüümid ja  üritusest  osavõtjad  pidid  näitama  oma  teadmisi  kõikide  pühakute  pidupäeva  Halloween  ajaloost. Päeva  jooksul...Loe edasi

Isadepäeva  tähistamine

Isadepäeva tähistamine

  Laupäeval , 10. novembril  2018  Läänemere  gümnaasiumis  toimus  traditsiooniline  isadepäeva   tähistamine.  Ürituse  eesmärgiks  oli   tähelepanu  juurdetõmbamine   perekonna   väärtustele,  mis  on  armastus, vastastikune  arusaamine, lugupidamine, vastutustunne  lähedaste  inimeste  eest. Õpilased  tulid  kooli ...Loe edasi

  HELLOWEEN

HELLOWEEN

Meie  kooli  10.-11. klasside  õpilaste  võistkond  osales  igaaastasest  inglisekeelsest  kõrvitsalaternate  tegemise  konkursist, mis  oli  pühendatud  Iirimaa  ja Šotimaa iidsete  keltid  pühale,  mida  tähistatakse  enne  pühakutepäeva /1.novembril/.  Konkurss  toimus  31.oktoobril  2018  Kuristiku...Loe edasi

Gümnasistideks  saamine.

Gümnasistideks saamine.

30.oktoobril  2018 toimus  meie  koolis  traditsiooniline  üritus, kus  10. klasside  õpilasi  pühendati  gümnasistideks. Ürituse  eesmärgiks  oli  ühendad  ja  kokku  liita   uusi  gümnaasiumi  õpilasi  kollektiivideks. Üritus  algas  hommikul  kell 7.20. Kandidaate  gümnasistidesse...Loe edasi

Ekskursioon  Puškini  Mägedesse.

Ekskursioon Puškini Mägedesse.

19.-20. oktoobril   2018  meie  gümnaasiumi  6.b,7.v,8.a, 9.a klassi  õpilased –kokku  49  last,  olid  ekskursioononil  Petseris, Pihkvas  ja  Puškini  Mägedes. Juba  ammu  unistasime  külastada  kohti,  mis  on  seotud  vene  kirjanduse  suurkujuga  ...Loe edasi

Spordivõistluste edukas algus

Spordivõistluste edukas algus

18.septembril  2018  Läänemere  gümnaasimi  õpilaste  spordivõistkonnad edukalt   startisid  teatejooksu võistlustel. Võistlustes võttis  osa  Lasnamäe  ja  Pirita  11 kooli. Meie kooli õpilased  saavutasid : 3.klass 4. koht N.Tamberg,  K.Holodova, N.Kuslap,  A.Seppenen, H.Jaas, L.Kronk, A.Kuznetsova, M.Avdoškin...Loe edasi

Jaamademäng

Jaamademäng

  15.septembril  2018  toimus  traditsiooniline  rajooni  jaamademäng. Mängus osalesid meie gümnaasiumi  võistkonnad, Lasnamäe  gümnaasiumi, Linnamäe Vene Lütsiumi. Mahtra  põhikooli  ja  Pae gümnaasimi võistkonnad. Kokku  oli 34 võistkonda  ja  ligi  240  õpilast. 5...Loe edasi

Spordi  ja harrastuste nädal

Spordi ja harrastuste nädal

Meie  kooli  vana  ja  toreda   traditsiooni  järgi, uus  õppeaasta  algas  spordi  ja  harrastuste  nädalaga. Ilm  oli  suurepärane. Ürituse  idee  oli  aktiivselt  puhata  värskes  õhus.. 4.5.  ja  6. septembril  1.-3. klasside  õpilased ...Loe edasi

Teadmistepäev 2018

Teadmistepäev 2018

Lendas  mööda  lõbus  suvi  ja  saabus  see  tähtis  päev iga  õpillase elus, 1.september. Sellel  aastal  pidulikud  rivistused viidi  läbi  3.septembril, sest õige päev  1.september, oli  laupäeval. Ja  1320 õpilast, mis  on...Loe edasi

 2017.-2018 õppeaasta lõpetamine

2017.-2018 õppeaasta lõpetamine

Lõppes  kooliaasta. On aeg teha  kokkuvõtteid. Õppeaasta  tulemused tõid  rõõmu  ja  uusi  mõtteid tulevikust, mida tuleb  arvestada ,millele  pöörata  tähelepanu.Viimased  õppepäevad olid ilusad ja päikesepaistelised. 8.juunil 2018  toimus  traditsiooniline  spordipäev...Loe edasi

Playback show 2018

Playback show 2018

1. juunil toimus taas traditsiooniline Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 1.-3. kümblusklasside  Playback show. Peo korraldasid õpetajad Merle Rebane ja Lily Kurm. Ilmatüdruku rollis olnud Lily Kurm luges ette ilmakaarte. Vastavalt sellele...Loe edasi

Linna kergejõustikuvõistlused

Linna kergejõustikuvõistlused

Linna  kergejõustikuvõistlustel 28—29.mail  2018  meie  põhikooli  tüdrukute  võstkond  saavutas  3.koha teatevõstluses  4 х 100 m. Õnnitleme  võitjaid! 7.v  Evelina  Hassanova 8.b  Angelina  Grisovets 9.b  Anastassia  Naumova 9.g  Kamilla  Kulakova. Täname  kõiki  võistlustest  osavõtjaid! 9.a  -  Albert  Kutšma 9.b ...Loe edasi

Õppeaasta viimased kergejõustikuvõstlused 3.-5.klassi õpilastele.

Õppeaasta viimased kergejõustikuvõstlu…

Kuristiku  gümnaasiumi  staadionil  22.mail  2018  toimusid  selle  õppeaasta  viimased  kergejõustikuvõstlused. 3.-5. klasside  tüdrukud  ja poised  võistlesid  60 m  jooksus, kaugushüppes ja  palli viskamises. Väga  edukalt esinesid  meie  5.klasside  õpilased, kes ...Loe edasi

Slaavi kultuuripäev

Slaavi kultuuripäev

Slaavi  kirjalikkuse-ja kultuuripäevade  eel  25.mail  Läänemere  gümnaasiumis  toimus  8.klasside ja gümnaasiumi  õpilastele kohtumine   rahvapilliansambliga Valgevenest  Bresti  linnast. Meie  vabariigi  külalisi  tutvustas  ansambli  “Zlatõe  gorõ” juhendaja  Igor  Jermakov. Demonstreeriti  filmi “Kolme ...Loe edasi

 „ Siili “ võit skautide kokkutulekul

„ Siili “ võit skautide kokkutuleku…

 Selle  õppeaasta  aprilli koolivaheajal  meie  kooli  skautide  rühm  „Siil“ osales  igaastases  skautide  kokkutulekus, mis  toimus  Narva  linnas. Võistkondade  valik  kokkutulekule  oli  väga  tõsine Meie  rühma  liikmed  esinesid  kolmes  kategoorias –...Loe edasi

 Viiendate klasside õpilaste mäng  LOQUIS

Viiendate klasside õpilaste mäng L…

Käesoleva  aasta  15.mai   Lasnamäe  Kivila  pargis  toimus mäng  programmi  LOQUIS  abil. See seiklusreis oli  organiseeritud  5.klasside  õpilastele, kes oskavad  mõelda. Selles  uuenduslikus  võõrkeele, loodusõpetuse, informaatika, ja  kehalise  kasvatuse  viktoriinis, küsimused olid ...Loe edasi

 Õpilaste linna seminar.

Õpilaste linna seminar.

Tallinna  Läänemere Gümnaasiumi  õpilaste  esinduse ja  õpilasnõukogu  liikmed  osalesid  linna  seminaris teemal  “Kuidas  saada  tuntuks  massimeedias”. Eesmärgiks  oli  jutustada  õpilastele,  kuidas  saada  tuntuks  ja  arendada  oma  kreatiivsust. Vene  kultuuriügingute organisatsioon “Rutenia” ...Loe edasi